Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ, ΤΣΙ, ΛΙΜΠΙΝΤΟ: Ο ΜΥΘΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δείτε το κείμενο παρακάτω...

  
 


Πηγή