Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

Η Αλήθεια Είναι Ολοφάνερη... την αντέχεις; [Μέρος 4ο]

© αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο του Ιωνα Μάγγου “TERRA PAPERS Η Αλήθεια Είναι Ολοφάνερη”

Συνέχεια από το 3ο Μέρος

ADAMUS «Το Δώρο του Φτερού».

Γενετικές τροποποιήσεις είχαν δώσει στο θηρίο την ικανότητα περιορισμένης επικοινωνίας και αντίληψης.
Με κατασκευασμένες βελτιώσεις, τα ADAPAS που παρέμειναν στον Κήπο είχαν γίνει αρκετά πιο δυνατά στον αναλυτικό τρόπο σκέψης. Είχαν γίνει αρκετά ευφυή, ικανά να πάρουν αποφάσεις μικρής σημασίας, αλλά παρέμεναν υπάκουα και δουλικά. Με την χρήση των ADAPAS και των υπηρετών ΗΕΝ-Τ, ο Πρίγκιπας EN–LIL και οι ANNUNAKI ήταν ικανοί να κάνουν μεγάλη πρόοδο στην Επιχείρηση ERIDU.


Ωστόσο, με τη σεξουαλική δραστηριότητα των θηρίων ADAMUS που δεν ελεγχόταν ο αριθμός του, μεγάλωσε αρκετά. Τα γενετικά πειράματα πια θα ήταν πιο δύσκολα να δημιουργήσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. Κάθε γενετική εξέλιξη θα ήταν πια αποτέλεσμα ελεύθερης αναπαραγωγής και τα επιθυμητά αποτελέσματα μετριάστηκαν. Στην καλύτερη περίπτωση μόνο μερικά θηρία θα διατηρούσαν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, ενώ τα περισσότερα από αυτά θα τα έχαναν μια για πάντα.

Όμως μέσω της προσωπικής επαφής και του EA–SU, o ΕΑ έδωσε στο θηρίο ADAMUS αυτό που το ADAPA δεν θα μπορούσε να έχει, την ευκαιρία να εκτιμήσει, την ομορφιά. Διδάσκοντας στο θηρίο πώς να απολαμβάνει και να αισθάνεται τα θαύματα της τέχνης και της μουσικής, ο Πρίγκιπας εμφύσησε στο θηρίο την αίσθηση του εαυτού και της συνειδητότητας του κόσμου γύρω του. Καθαρός από κάθε επιρροή του συστήματος των ASA–RRR, ο ΑDAMUS ανέπτυξε την αίσθηση του να ανήκει σε οικογένεια και της δημιουργίας και επιλογής του δικού του μέλλοντος.

Ο Πρίγκιπας ήταν ευχαριστημένος. Το Σύστημα δεν θα εναντιωνόταν πια, όχι τουλάχιστον με το θηρίο. Είχε ελπίδα ή έτσι ήλπιζε. Σε μία προσπάθεια έτσι ώστε το θηρίο να μην ήταν ποτέ πια απαραίτητο για το Σύστημα, ο ΕΑ συνέχισε να βελτιώνει τη σεξουαλική επιθυμία του πλάσματος. Αν υπήρχε το δίλημμα εργασία για το Σύστημα ή αναζήτηση της σεξουαλικής απόλαυσης το θηρίο θα διάλεγε πάντα το σεξ. Αυτό θα έκανε το θηρίο στα μάτια του αδερφού του EN–LIL ανεπιθύμητο.

Δύο πολύ διακριτά πλέον θηρία, το ADAPA και το ADAMUS ήταν μέρος του πλανήτη ERIDU. Ο Πρίγκιπας ΕΑ, ο Μάστερ των Γενετικών Επιστημών ήταν ο «Κύριος (EL) των θηρίων» (EL–EA ή LEO), ενώ ο Πρίγκιπας EN–LIL, o Κύριος των Διαταγών ήταν ο «Κύριος των Πιστών Υπηρετών».

Ακολουθώντας το λόγο του Πρίγκιπα ΕΑ το θηρίο απλώθηκε και σε άλλους γειτονικούς αστερισμούς και γαλαξίες και μία άλλη ομάδα Γενετιστών έκανε ένα δώρο στον ΕΑ. Το όνομά τους ήταν «AKHU» και ο πρόγονός τους ήταν το πουλί.

Οι Γενετιστές παρουσίασαν στον ΕΑ μία αλυσίδα DNA που αποτελούσε το νήμα που έδινε το «πάθος». Με αυτό το μοναδικό στοιχείο, αυτή η αόρατη κινητήρια δύναμη που χάριζε σε ένα πλάσμα έντονα συναισθήματα πέρασε στα θηρία του Πρίγκιπα. Και με αυτό το δώρο, το θηρίο ADAMUS θα είχε ακόμα περισσότερο πάθος, περισσότερο συναίσθημα από όλα τα πλάσματα της ίδιας της Αυτοκρατορίας των ASA–RRR. Προερχόμενο από τα κύτταρα των AKHU αυτή η προσφορά ονομάστηκε «Το Δώρο του Φτερού».

Επομένως οι δρόμοι των δύο θηρίων, των ADAPA του EN–LIL και των ADAMUS του EN–GI ή του ΕΝ-ΚΙ συνέχιζαν να είναι χωριστοί. Ενώ είχαν τις ίδιες ρίζες αφού αρχικά κατασκευάστηκαν για τον ίδιο σκοπό τώρα ήταν σε δύο πολύ διαφορετικά μονοπάτια.

Εν καιρώ, οι Πρίγκιπες ΕΑ και EN–LIL ήταν ικανοί να κάνουν τα δύο γκρουπ να συνεργαστούν. Τα θηρία ADAPA ολοκλήρωναν τις δουλειές σαν υπήκοοι-υπηρέτες και τα θηρία ADAMUS ολοκλήρωναν τις εργασίες με αντάλλαγμα την τροφή και άλλες προμήθειες. Όταν ο ERIDU εξαπλωνόταν και σε πολλούς άλλους καταυλισμούς, η χρήση θηρίων είχε πια γίνει πολύ συχνό φαινόμενο και ο ERIDU κατέληξε να είναι ένας κόσμος θηρίων εργατών.

Ο κόσμος του ERIDU είχε πια γίνει η νέα πρωτεύουσα που μακρινού ηλιακού συστήματος, ενός συστήματος που είχε σχεδόν καταστραφεί από τον πόλεμο με τον AR–ZU και τους αποστάτες του. Η αποκατάστασή του είχε ενδυναμώσει την κυριαρχία του Βασιλιά AN–U στον Ένατο Δίαυλο διασφαλίζοντας ότι το δικό του μέρος καθώς και αυτό των Βασιλισσών ARI–AN. Ο ERIDU ήταν μία πρωτεύουσα πόλη με τον ERIDU σαν Πρωτεύοντα Κόσμο και το ηλιακό σύστημα του ERIDU είχε γίνει ένα ακμάζον και παραγωγικό σύστημα.

Όμως ο τρόπος των ASA–RRR πάντα εμπεριείχε εμφύλιο πόλεμο

Οι απόγονοι και του Πρίγκιπα ΕΑ και του Πρίγκιπα EN–LIL αντιμάχονταν συνεχώς. Ζήλεια, φθόνος και συνεχής επιθυμία για δύναμη παρακινούσαν τα μέλη των Βασιλικών οικογενειών να επιτίθενται το ένα στο άλλο και να αρπάζουν περιουσίες. Και για όσο καιρό η Αυτοκρατορία δεν καταστρεφόταν από τους Βασιλικούς πολέμους τόσο κι αυτοί επιτρέπονταν. Ήταν καλό για τα νεαρά μέλη να εξασκήσουν το πολεμικό τους σθένος εναντίον των άλλων και με αυτές τις πράξεις γεννήθηκε ο Τρόπος των ASA–RRR.

Επειδή ο Πρίγκιπας ΕΑ είχε δώσει στο θηρίο την ικανότητα να μαθαίνει και να διατηρεί τη γνώση, πολλά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν το θηρίο στην διοίκηση των μικρών τους βασιλείων χρησιμοποιώντας ένα θηρίο για να ελέγχει τα άλλα. Προς απέχθεια του Πρίγκιπα, πολλά θηρία ορκίστηκαν πίστη στους Κυρίους τους, με αντάλλαγμα πρόσβαση σε απεριόριστη τροφή και καταφύγιο.

Ένας από τους φόβους του Πρίγκιπα ΕΑ ήταν ότι το θηρίο μπορούσε να γυρίσει στο σύστημα, αν υπήρχε απειλή της ύπαρξής του και τώρα απλά είχε αντιληφθεί αυτόν τον κίνδυνο. Όμως η ελεύθερη επιλογή ήταν μέρος του πειράματος στα θηρία και αν ο Πρίγκιπας ΕΑ παρενέβαινε θα ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον σκοπό του όταν δημιούργησε το θηρίο. Με αυτή την στάση του το θηρίο έμαθε και πώς να πολεμάει.

Οι πόλεμοι των Βασιλικών Μελών ήταν κυρίως σαν παιχνίδια σε πλανητική σκακιέρα που τα κομμάτια του αποτελούσαν υπηρέτες του και τα θηρία. Η Ανά-νήψη μία τεχνική για την επαναφορά των νεκρών πίσω στη ζωή και τα μοσχεύματα ήταν πάντα διαθέσιμα στα Βασιλικά Μέλη στην περίπτωση που τραυματίζονταν ή πέθαιναν. Αλλά τραύματα που προκαλούσαν αναπηρίες, τραύματα και πληγές, αυτά ήταν για τους κατώτερους στρατιώτες στο πεδίο της μάχης, τους οποίους έσωζε το θηρίο.

Το θηρίο επιβεβαίωνε τον εαυτό του ξανά και ξανά. Πιστό και έξυπνο, το θηρίο είχε γίνει ζωτικής σημασίας μέλος στην καθημερινή ζωή του ERIDU. Τo γενετικό υλικό που μοιραζόταν με τους ASA-RRR είχε σημαντική επίπτωση στην ικανότητά του να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στο «Σύστημα».

Μέσα από τις προσπάθειες καθοδήγησης του Πρίγκιπα ΕΑ, των Βασιλικών Μελών και των ANNUNAKI σε βάθος χρόνου το θηρίο είχε την άδεια να διαχειρίζεται μόνο του τις υποθέσεις του και να διοικεί το μικρό του βασίλειο ή την περιοχή του, αρκεί να συνέχιζε να εκφράζει την αφοσίωσή του και την πίστη του σε ένα Βασιλικό Μέλος και κατ’ επέκταση και στην Αυτοκρατορία των ASA–RRR! Και τα θηρία ADAMA έγιναν μέρος του ERIDU. Από έναν ρόλο που αφορούσε αποκλειστικά ένα θηρίο-δούλο τώρα ήταν σε έναν νέο ρόλο ενεργού μέλους μιας κοινωνίας (αντιλαμβανόμενο ότι έπρεπε να είναι πιστό σε έναν Ανώτερο), το ADAMA είχε ανέλθει σε μία θέση πάνω από όλα τα πλάσματα στον κόσμο και ήταν μόνο δεύτερο μετά τον Κύριό του.

Οι Πόλεμοι των Βασιλικών μελών μαίνονταν ακόμα και οι πιστοί ADAMAS υπηρετούσαν στα πεδία της μάχης γι’ αυτούς. Τα Βασίλεια του ERIDU ανέρχονταν και κατέρχονταν πάνω στις πλάτες και το αίμα των ADAMAS. Παιδιά του EN–LIL και του ΕΑ συνεχώς προκαλούσαν ο ένας το άλλο για δικαιώματα εξουσίας και δύναμης.

Και έτσι ξεκίνησε η εποχή που θα γινόταν ο Πόλεμος της Μεγάλης Κατοχής, μία προσπάθεια από τον Κύριο Πρίγκιπα MARDUK, γιο του Κύριου ΕΑ, του Βασιλιά των Θηρίων. Ένας φτασμένος Μάστερ στις ικανότητες των πολεμιστών DAK, ο Πρίγκιπας MARDUK ήθελε να γίνει Βασιλιάς του συστήματος του ERIDU. Προκαλώντας για το δικαίωμα του θρόνου τα μέλη των άλλων Βασιλικών Οικογενειών, μαζί και το θείο του Πρίγκιπα EN–LIL, ακόμα και τον ίδιο τον πατέρα του ΕΑ, ο MARDUK θα χρησιμοποιούσε τον πόλεμο, έργα δολοπλοκίας και ακόμα και τη θανάσιμη τέχνη της προδοσίας στην προσπάθειά του να καταλάβει το Θρόνο. Ο MARDUK δεν θα υπέμενε την ίδια μοίρα με τον πατέρα του, ΕΑ που του είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα του θρόνου του ERIDU και του ASA–RRR.

Αλλά στα μισά της προσπάθειάς του να ανέλθει στην εξουσία, ο Πρίγκιπας ΜΑRDUK κατηγορήθηκε λάθος για τη δολοφονία του αδερφού του, του Κύριου Πρίγκιπα DUMUZZI. Αρνούμενος τη φυλακή, ο MARDUK διάλεξε να πολεμήσει εναντίον των κατηγόρων του και βρήκε καταφύγιο σε ένα φρούριο σε σχήμα πυραμίδας. Ένα σύντομο συμβούλιο εγκαλέστηκε και η απόφαση ήταν να τελειώσει ο πόλεμος χτίζοντας τον MARDUK μέσα στην πέτρινη κατασκευή του. Εγκλωβισμένος μέσα, ο Πρίγκιπας MARDUK ήταν καταδικασμένος σε θάνατο. Αλλά η τύχη ήταν μαζί του γιατί πολλοί από τους ακόλουθούς του ήταν ικανοί να σκάψουν τούνελ από κάτω από την κατασκευή και έτσι να δώσουν στον MARDUK τη δυνατότητα της απόδρασης. Με ένα ένταλμα πάνω από το κεφάλι του, ο Πρίγκιπας MARDUK δραπέτευσε στους ουρανούς.

Και για λίγο καιρό, η ειρήνη ήρθε πάλι στον ΕRIDU …αλλά η Αυτοκρατορία των ASA–RRR δεν θα απολάμβανε για πολύ ακόμα αυτή την κατάσταση.


Ο MARDUK συμμαχεί με τους «SSA–TA»

Πάνω ψηλά από τα αστέρια της Αυτοκρατορίας ARI–AN, ο MARDUK θα έβρισκε έναν σύμμαχο, αλλά και παμπάλαιο εχθρό του AN–U και των Βασιλισσών SSS–T. Γνωστοί σαν «SSA–TA» («αυτοί που είναι κάτω από το έδαφος») ήταν μέλη μιας ομάδας ερπετοειδών που είχε αποστατήσει και κατοικούσε στις τεράστιες κοιλότητες μέσα στους κόσμους των ARI–AN. Συνεχώς απειλούσαν την εξουσία των Βασιλισσών και χωρίς δισταγμό έψαχναν καινούργιους τρόπους για να υπονομεύσουν την εξουσία τους. Περιφρονημένοι και φρικτοί οι αποστάτες SSS–TA δέχθηκαν να μιλήσουν με τον Πρίγκιπα. Αφού τους υποσχέθηκε μεγάλο πλούτο και δύναμη και ολική συμμετοχή στην Αυτοκρατορία του με αντάλλαγμα τη βοήθειά τους, ο εκφοβιστικός MARDUK απέσπασε την υποστήριξή τους.

Πρόθυμα οι SSA–TA άδραξαν την ευκαιρία να υποστηρίξουν μία επίθεση ενάντια στους ASA–RRR. Με την αποδυνάμωση της Αυτοκρατορίας DAK θα αποδυνάμωναν και τις Βασίλισσες SSS–T σε τέτοιο βαθμό ώστε η δική τους επανάσταση εναντίον της Αυτοκρατορίας των ARI–AN να ήταν επιτυχής. Στέλνοντας ειδοποίηση μέσω της Αυτοκρατορίας ARI–AN στους συμμάχους τους, οι SSA–TA συγκέντρωσαν μεγάλες δυνάμεις Πολεμιστών, ο καθένας τους πρόθυμος και ορκισμένος εχθρός των Βασιλισσών SSS–T.

Υποστηρίζοντας μυστικά τον MARDUK μία επιτυχής κατάληψη των αποικιών του ERIDU θα έδινε στους αποστάτες SSA–TA την ευκαιρία για έναν φοβερό ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον Ένατο Δίαυλο. Οι Βασίλισσες SSS–T θα έπρεπε τότε να διαπραγματευτούν μαζί τους. Αν η επανάσταση δεν ήταν επιτυχής, τότε ο θάνατος του MARDUK θα ικανοποιούσε και τους Σείριους και τις Βασίλισσες. Η Βασίλισσα δεν θα υπέμενε την αποτυχία ενός εμφυλίου πολέμου αρκετά μακριά από την Αυτοκρατορία SSS–T.

Για άλλη μια φορά το φάντασμα του Πολέμου βρισκόταν στον ορίζοντα του ηλιακού συστήματος ERIDU. Όμως μία άλλη επιτυχημένη επανάσταση στον ERIDU ήταν το λιγότερο μακρινή. Ο Μέγας AN–U είχε προσπαθήσει πολύ για την αποφυγή ενός άλλου Επαναστατικού Πολέμου. Για μία επιτυχημένη επιχείρηση θα έπρεπε να υπάρχει και μία άλλη ομάδα που θα βοηθούσε ενεργά τον Πρίγκιπα MARDUK. Μία ομάδα που θα είχε σταθερές βάσεις μέσα στο ηλιακό σύστημα του ΕRIDU και θα ήταν μέρος των καίριων Δυνάμεων Διοίκησης του EN–LIL.

Βαθιά μέσα στις επιχειρήσεις εξόρυξης τα υβρίδια ΗΕΝ-Τ είχαν αποδειχθεί πιστοί υπηρέτες. Πολύ πριν το θηρίο ADAMUS να έχει την ίδια θέση, το υβρίδιο ΗΕΝ-Τ είχε ανέλθει στους κύκλους των Βασιλικών οικογενειών του ERIDU σαν ένα από τους πιο πιστούς διοικητές του. Και παρόλο που πολλοί απόγονοι των Βασιλικών οικογενειών είχαν χρησιμοποιήσει το θηρίο ADAMUS σαν τον διαχειριστή για τα άλλα θηρία, ο Πρίγκιπας EN–LIL εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τους HEN–T θεωρώντας ότι αποτελούσαν μικρότερη απειλή και ότι ήταν περισσότερο υπήκοοι. Θέσεις διοίκησης που είχαν μεσαία σημασία δίνονταν αποκλειστικά σε υβρίδια ΗΕΝ-Τ και ποτέ σε ένα θηρίο ADAMA.

Σε αντίθεση με το θηρίο ADAMUS, ο Πρίγκιπας ΕΑ δεν είχε αλλάξει και δεν είχε τροποποιήσει τους ΗΕΝ-Τ για να έχουν μεγαλύτερη νοημοσύνη, έτσι ήταν περισσότερο δουλικοί και πολύ περισσότερο υπάκουοι. Κάτι όμως ήταν πιο καίριο από τον Πόλεμο του Σκότους που ετοίμαζε ο Πρίγκιπας MARDUK: οι ΗΕΝ-Τ είχαν δημιουργηθεί από κυτταρικό υλικό σαυρών και επομένως ήταν ερπετά! Λόγω αυτής της μακρινής σχέσης με τους αποστάτες SSA–TA, θα μπορούσαν να τους πλησιάσουν ευκολότερα και πιθανόν να τους πείσουν.

Έχοντας εξασφαλισμένα τα νώτα με τους SSA–TA, ο Πρίγκιπας και ο στρατός των Ειδικών στην Εξαπάτηση, ξεκίνησαν την εκστρατεία αποπλάνησης των υπηρετών ΗΕΝ-Τ του EN–LIL. Δίνοντας την υπόσχεση ότι οι ΗΕΝ-Τ θα γινόντουσαν διοικητές του αν η κατάληψη ήταν επιτυχής, ο MARDUK και οι SSA–TA χρησιμοποίησαν κάθε κόλπο για να φέρουν τους ΗΕΝ-Τ με το δικό τους μέρος. Ο MARDUK πρόσφερε ακόμα μερίδιο από τα πλούτη της Αυτοκρατορίας καθώς και εκτάσεις στο μέλλον για να τις ελέγχουν. Η θέση τους στην Αυτοκρατορία του MARDUK θα ερχόταν σε δεύτερη θέση αμέσως μετά αυτή του ΜΑRDUK.

Και έτσι η μυστική ανάληψη της εξουσίας ξεκίνησε. Χρησιμοποιώντας τα υβρίδια ΗΕΝ-Τ που είχαν δημιουργηθεί και εξελιχθεί από τους ARI–AN SSS–T για δική τους χρήση, ο εκδικητικός MARDUK τοποθέτησε κρυφά τους πράκτορές του βαθιά στα ορυχεία, στα διοικητικά γραφεία και στις ίδιες τις Στρατιωτικές Δυνάμεις του EN–LIL.

Επειδή τα υβρίδια ΗΕΝ-Τ είχαν ανεβεί σκαλοπάτια στη διοίκηση του EN–LIL έγιναν γνωστοί και σαν «TCHET–T» (= «εκείνοι του TCHET» που σημαίνει ο «Λόγος» και ο «Λόγος» σημαίνει EN–LIL.) Με το όνομα «SHET–I» ή «SHET» που είχαν πάρει από τα διοικητικά μέλη του EN–LIL, έγιναν έμπιστοι υπηρέτες και του Πρίγκιπα EN–LIL και άλλων βασιλικών Οικογενειών. Η πίστη τους δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και κανείς δεν υποπτεύθηκε την προδοσία.

Αργά και μυστικά, η συνομωσία ξεκίνησε και το σχέδιο ήταν απλό: οι σαύρες SSS–TA ήταν εκπαιδευμένες στην εξαπάτηση και θα διεισδύουσαν στις τάξεις των εργατών ΗΕΝ-Τ. Θα ενημέρωναν για το σχέδιο και θα στρατολογούσαν τα μακρινά ξαδέρφια τους για την επανάσταση. Σε λίγο χρόνο οι SHET θα μπορούσαν να πείσουν και τις σαύρες ΗΕΝ-Τ να καταταγούν στις τάξεις των αποστατών. Οι ΗΕΝ-Τ που υποστήριξαν την επανάσταση έγιναν γνωστοί σαν «SHET–I» (= «οι Απόκρυφοι»).

Μετά την αρχική διείσδυση στις τάξεις των ΗΕΝ-Τ που βρίσκονταν στις υπόγειες επιχειρήσεις, η συνομωσία προχώρησε στον βαθύτερο πυρήνα της διοίκησης του Βασιλιά EN–LIL. Οι Διοικητικές Δυνάμεις μαζί με τα τμήματα Επικοινωνίας και Μέριμνας ήταν οι επόμενοι στόχοι. Προσεκτικά και εθελούσια η συνομωσία επεκτάθηκε και εδραιώθηκε σε κάθε τμήμα της Διοίκησης του Πρίγκιπα EN–LIL.

Όταν ήταν η ώρα ο Πρίγκιπας MARDUK και οι κρυμμένοι SHET–I ήταν έτοιμοι και το σήμα για την επίθεση δόθηκε. Ο ΜARDUK επιτέθηκε με μένος και ανελέητα στον ERIDU με τα πολεμικά του πλοία. Οι δυνάμεις των ERIDU DAK και ΒΕΗ εξεπλάγησαν. Οι εργάτες ΗΕΝ-Τ που βρίσκονταν στα δωμάτια επικοινωνίας έκαναν παρεμβολές στα μηνύματα που αφορούσαν την εισβολή ώστε να παρεμποδίσουν κάθε αποτελεσματική κίνηση άμυνας. Όταν επιτέλους ειδοποιήθηκαν, οι στρατιώτες DAK έδωσαν απάντηση με πολεμικά πλοία που κάποιος είχε σαμποτάρει, άρα καθιστώντας τα άχρηστα. Πολλά πλοία άλλαξαν πορεία ή πήραν λάθος συντεταγμένες. Το σύστημα επικοινωνίας του ERIDU ήταν σιωπηλό και ο ΕΝ-LIL καταστράφηκε. Οι SHET–I και οι ΗΕΝ-Τ που είχαν αλλάξει στρατόπεδο τα είχαν πάει πολύ καλά.

Ο ERIDU, η μεθοριακή νησίδα της Αυτοκρατορίας ASA–RRR ήταν τώρα στα χέρια του Κυρίου Πρίγκιπα ΜΑRDUK, γιο του Πρίγκιπα ΕΝ-ΚΙ και εγγονό του Βασιλιά AN–U. Ο MARDUK ήταν ο νικητής, «εκείνος που κατέκτησε με πόλεμο» και έχοντας την υποστήριξη των ερπετοειδών αποστατών η επιτυχία του ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Η μυστικότητα, η εξαπάτηση και η συγκεκαλυμμένη δολιότητα είχαν αποτρέψει την κατά μέτωπο αντιπαράθεση.

Ο Πρίγκιπας EN–LIL και οι ακόλουθοί του πέταξαν πίσω στους μακρινούς κόσμους του ASA–RRR. Ο Πρίγκιπας ΕΑ πήρε μαζί του πολλούς από τους ακολούθους του και τα θηρία ΑDAMUS και πήγε στο δικό του αστρικό σύστημα, το «BAAL–EA–DAUS» (τις Πλειάδες) (= «τόπος του ΒΑΑL{=Κύριος} ΕΑ DA [=του Δημιουργού]»).

Οι Βασιλικοί απόγονοι και του ΕΑ και του EN–LIL αναγκάστηκαν επίσης να δραπετεύσουν. Όταν ο MARDUK προσγειώθηκε στον κόσμο του ΕRIDU η θέση του στον θρόνο ήταν αδιαμφισβήτητη. Για να διασφαλίσει ότι κανένας κίνδυνος δεν θα εμφανιζόταν στο μέλλον, ο Πρίγκιπας αμέσως διέταξε την αναζήτηση πιθανόν Βασιλικών κληρονόμων που είχαν απομείνει. Η επιλογή που θα είχαν θα ήταν απλή: ολοκληρωτική υποταγή ή θάνατος. Όλη η Αυτοκρατορία του ERIDU θα υποτασσόταν στον MARDUK και εκείνος θα φρόντιζε για αυτό.

Όταν εδραιώθηκε ο MARDUK ξεκίνησε την τελευταία του εκστρατεία, να αλλάξει ή να καταστρέψει κάθε αρχείο που αναφερόταν σε ηρωικές πράξεις ή βασιλικά κατορθώματα που δεν αφορούσαν εκείνον. Πέτρινα μνημεία, οβελίσκοι και οικοδομήματα τροποποιήθηκαν από λιθοπελεκητές και όσες πινακίδες ήταν πήλινες ή ξύλινες κάηκαν ή καταστράφηκαν. Ο MARDUK είχε γίνει η αρχή και το τέλος όλων των πραγμάτων και έχρισε τον εαυτό του Κύριο Θεό και Δημιουργού του Σύμπαντος.

Από εδώ και στο εξής θα ήταν ο «Θεός-Ήλιος RRA». Με αυτόν τον τρόπο τα αρχεία του ERIDU τροποποιήθηκαν. Η Διακυβέρνηση του RRA MARDUK ήταν ολοκληρωτική και είχε αναδρομική ισχύ. Μόνο μία αλλαγή ήταν σε εκκρεμότητα. Τα αρχεία είχαν βέβαια ένα νέο περιεχόμενο τώρα, αλλά οι μνήμες ήταν ζωντανές. Χρησιμοποιώντας τεχνικές αλλοίωσης της μνήμης που κατείχαν τα πειθήνια όργανά του οι σαυροειδείς SSA–TA, ο νέος Βασιλιάς RRA διέταξε τη συστηματική παραχάραξη του μυαλού των όντων που κατοικούσαν στον ERIDU.

Για να επιτύχουν αυτό το μνημειώδες εγχείρημα, οι SSA–TA μετέτρεψαν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις σε θαλάμους «επαναπρογραμματισμού». Ο ένας μετά τον άλλον ή κατά ομάδες, οι έποικοι και τα θηρία ADAMA και ADAPA οδηγούνταν σαν θύματα στα τούνελ τα οποία οδηγούσαν στα λαμπερά φωτισμένα δωμάτια «επαναπρογραμματισμού» αφού τους είχαν υποσχεθεί πλούτο, περιουσία, δύναμη, σεξουαλικές παραχωρήσεις και χρησιμοποιώντας κάθε λογής δόλωμα. Από τη στιγμή που βρίσκονταν μέσα οι μνήμες τροποποιούνταν ή διαγράφονταν. Επιφανειακές μνήμες και εικόνες που είχαν σχεδιαστεί ώστε να παρεμποδίσουν την ενθύμηση ενός γεγονότος συχνά εμφυτεύονταν. Ο Θεός-Ήλιος RRA θα ήταν ο ένας και μοναδικός Θεός της ιστορίας, ο ένας και μοναδικός Θεός της μνήμης.

Οι Έποικοι ή τα θηρία που αρνήθηκαν την εθελούσια θεραπεία συγκεντρώθηκαν και οδηγήθηκαν με τη βία στους θαλάμους αλλοίωσης της μνήμης για να ρυθμιστούν. Κάποιοι EA-SU πέταξαν σε αγριότοπους ή σε ψηλά βουνά για να χαράξουν σε πέτρα στοιχεία για την «Μυστική Κατάληψη», τον Βασιλιά-Ήλιο RRA και τους SHET …ΠΡΙΝ την σύλληψή τους και τον επαναπρογραμματισμό. Με κάποιο τρόπο η αλήθεια έπρεπε και πάλι να έρθει στο φως. Τα στοιχεία, ωστόσο, θα παρέμεναν κρυμμένα μέχρι να αποκαλυφθούν, να αναγνωριστούν ή να αποκωδικοποιηθούν (Το πρόσωπο στον Άρη και οι «Θολωτές Πολιτείες στη Σελήνη» είναι δύο παραδείγματα.).

Εν καιρώ, οι SHET–I ολοκλήρωσαν το έργο τους. Ο πληθυσμός του ERIDU είχε «ξεχάσει». Συνεχίζοντας τη ζωή τους, όμως, ο καθένας είχε μία γενική δυσφορία, κάτι δεν ήταν εκεί πια, κάτι έλειπε. Και όλως περιέργως φαινόταν ότι δεν είχαν κοινό παρελθόν αλλά ο καθένας θυμόταν και έφερνε στη μνήμη του ένα λαμπρό φως στο τέλος του τούνελ. Και ο καθένας ήξερε ότι έπρεπε να κατευθυνθεί προς το φως και να μπει στο φως …γιατί εκεί βρισκόταν η απόλυτη ανταμοιβή του.

Για να διασφαλιστούν οι SSA–TA πήραν μία επιπρόσθετη προφύλαξη.

Για να αποτρέψουν το «Πάθος» που είχε διαποτίσει το Θηρίο, (το Δώρο του Φτερού) να μην αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για μία επανάσταση, οι αποστάτες σαυροειδείς κατασκεύασαν τεράστιους πύργους που εξέπεμπαν ένα νέφος ηλεκτρονικών σημάτων σχεδιασμένο να κρατήσει το Θηρίο σε μία ομίχλη, σε μία πειθήνια κατάσταση. Αυτή η ηλεκτρονική κουβέρτα επίσης λειτουργούσε και σαν κάλυμμα αποτρέποντας σήματα προερχόμενα από έξω να φθάσουν ποτέ στο Θηρίο. Κανείς, ούτε ο ΕΑ, ούτε ο EN–LIL, ούτε οι Βασίλισσες ARI–AN θα είχαν επικοινωνία με το Θηρίο.

Οι παρακάτω αιγυπτιακές λέξεις έχουν SHET–I προέλευση:

SHET=κροκόδειλος (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με πινακίδα, χέρι, σαύρα και κροκόδειλο)

SHET=φύλακας, θεματοφύλακας (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με σαύρα και χέρι)

SHET= εργάζομαι σε ορυχείο και σκάβω ή ανασκάπτω (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με: σαύρα, δύο παλάμες και ένα χερι που κρατάει μαστίγιο)

SHETTI=αυτός που σκάβει ή ανασκαφέας (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με: σαύρα, παλάμη και χέρι που κρατάει μαστίγιο)

SHTI=λάκκος, τρύπα, ανασκαφή (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με: σαύρα και ημικύκλιο)

SHTI=αυτός που είναι κρυμμένος (Κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που βρίσκεται κάτω από το έδαφος)

SHTA, SHTA-T=κρυμμένος ή μυστικός

SHET=παίρνω, αρπάζω απαγάγω, μεταφέρω ή σέρνω μακριά, σέρνω έξω, μεταφέρω (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με: σαύρα και παλάμη)

SHETSHET=ανατρέπω (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με: σαύρα και επαναλαμβανόμενη παλάμη)

SHTI=παίρνω μακριά, αρπάζω (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με: σαύρα και παλάμη)

SHTI=Τίτλος αξιωματούχου (Στα ιερογλυφικά απεικονίζεται με: σαύρα, παλάμη και όρθια φιγούρα)

Για να έχει περισσότερο έλεγχο πάνω στο Θηρίο, οι Οίκοι Υπακοής του Πρίγκιπα EN–LIL τους οποίους το Θηρίο συνήθιζε να επισκέπτεται κάθε επτά μέρες για μαθήματα υπακοής πέρασαν και αυτοί στα χέρια των SSA–TA. Κάθε ιδεολογία που μπορούσε να στηρίξει την Αυτοκρατορία έγινε δόγμα. Η διδασκαλία και οι Τρόποι του ΕΑ ήταν πια κακοί και τα λόγια ενός δαίμονα. Ο ΕΑ, ο K–D (G–D) που έδινε ζωή έγινε ο «DA–EA BA–EL» (= «Δημιουργός ΕΑ, Κύριος, Πατέρας»), ο «Κακός», ο «Διαβολικός».

Οι SHET–I δεν άφησαν τίποτα στην τύχη του. Αν μία «αθώα» πήλινη πινακίδα έφερνε στο φως μία ιστορία που αφορούσε παλαιά πλάσματα, πχ. μισός άνθρωπος-μισός θηρίο, αστρικά όντα που πετούσαν στους ουρανούς ή ένας αποστάτης Θεός στο βουνό Όλυμπος όλα αυτά ήταν παραμύθια και μύθοι της φαντασίας του πρωτόγονου ανθρώπου. Αυτές ήταν ιστορίες φαντασίας και τίποτα περισσότερο. Ο «λογικός» Άνθρωπος, ο «εργαζόμενος» Άνθρωπος δεν θα έπρεπε να ασχολείται με πράγματα που ήταν παιδικά. Η απάρνηση του κόσμου πριν τον Κύριο RRA είχε ολοκληρωθεί. Οι σαύρες SHET–I που είχαν πάρει ενεργό μέρος στην κατάληψη και στον επαναπρογραμματισμό πήραν προαγωγή και έγιναν οι Επικυρίαρχοι και οι Διοικητές των υπαρχόντων συστημάτων και εργατών.


Η εποχή της Κυριαρχίας της Αυτοκρατορίας από το Σείριο στον ERIDU Τελείωσε.

Η εποχή των Κυρίων SIRIAN και Μάστερς είχε τελειώσει. Ο Πρίγκιπας EN–LIL, ο Κύριος του Λόγου δεν υπήρχε. Η «Χρυσή» εποχή της ανάπτυξης και της εξέλιξης είχε τελειώσει. Ο ΕRIDU, ένα πρωτόγονο ηλιακό σύστημα είχε αναπτυχθεί σαν μία ισχυρή περιοχή από την Βασιλιά του Αστεριού του Σείριου. Ο ERIDU, ένας πλανήτης που κυριολεκτικά καταστράφηκε σε έναν Πόλεμο Αποστασίας που κήρυξε ο Κύριος ZU–ZU (Δίας) και ανασυγκροτήθηκε από Γενετιστές επιστήμονες. Ο ERIDU, o πρώτος καταυλισμός και πόλη πάνω στον αναγεννημένο πλανήτη. Ο ERIDU, ο τόπος των κατακτήσεων και των πολέμων, ο τόπος της υποτέλειας και της βασιλείας των άστρων ήταν τώρα ο ERIDU, ο κόσμος με αναδιαμορφωμένη ιστορία και ένα κατασκευασμένο παρελθόν.

Ο RRA ήταν ο Θεός-Ήλιος, αλλά τα ερπετοειδή είχαν τον έλεγχο.

Όπως και οι ASA–RRR είχαν κάνει στο παρελθόν, οι SHET–I ξεκίνησαν την αύξηση της παραγωγής και της αποδοτικότητας της Επιχείρησης. Επιπρόσθετα όμως προχώρησαν στην δημιουργία και ανάπτυξη ενός νέου είδους, ενός ναρκωτικού με το όνομα «S–MA». Κάποτε οι Βασιλείς χρησιμοποιούσαν αυτό το ναρκωτικό αποκλειστικά, αλλά οι SHET-Ι άρχισαν να το φτιάχνουν και να το πουλούν σε όλα τα όντα του γαλαξία.

Τα κέρδη συσσωρεύονταν και ο Κύριος RRA έγινε πολύ σύντομα ένας από τους πιο πλούσιους Βασιλείς σε όλο τον Ένατο Τομέα. Με τη βοήθεια που είχε από τα αμύθητα πλούτη του, ο RRA έχτισε μία αυτοκρατορία και έναν στρατό που όμοιά του δεν υπήρχαν. Η συμμαχία του με τους SSA–TA είχε δώσει στον Κύριο RRA τα απαιτούμενα ώστε να κρατήσει τον AN–U και τους άλλους Κατακτητές Πολεμιστές μακριά. Ο Κύριος Θεός RRA θα ζούσε για πάντα! Ή έτσι τουλάχιστον ήλπιζε …

Ο Μέγας Κύριος Θεός RRA διακυβέρνησε πολύ σκληρά αφού άλλωστε οι τρόποι των ASA–RRR ήταν ακόμα μέσα στις φλέβες τους. Οι SHET–I διοικούσαν τον ERIDU εποικοδομητικά, αλλά ψυχρά. Όμως ο Κύριος RRA δεν είχε εμπιστοσύνη στους SHET–I. Αφού ήταν ικανοί να προδώσουν την ίδια τη Βασίλισσά τους δεν θα είχαν ενδοιασμό να προδώσουν και τον RRA.

Οι SHET–I ήταν ερπετοειδείς με ψυχρό αίμα και καθόλου συμπαθείς σε καμία φυλή. Ακόμα και αν ήταν Θεός ο RRA ήταν ένας ξένος. Οι σχέσεις τους, οι συμμαχίες τους ήταν απλά μέρος της δουλειάς τους και τίποτα περισσότερο. Ο RRA ήξερε ότι δεν μπορούσε να τους εμπιστευτεί. Για αυτό το λόγο ο RRA μετέφερε σε κρυφό μέρος τους πιο έμπιστους ιερείς και τα παιδιά του για να είναι υπό τον έλεγχο της Αυτοκρατορίας. Έχοντας γίνει γνωστός με το όνομα «RA–KA», «RRA», (=«ο Κύριος του Φτερού») έδωσε οδηγίες στα παιδιά του για τη διαχείριση του πλούτου της Αυτοκρατορίας. Όταν τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους, έγιναν γνωστοί σαν «RA–KA–M» («παιδί του RA») [Αργότερα το ΚΑ-Μ μετατράπηκε σε ΚΑΜ, η λέξη για την ασπίδα. Αυτό θα αποτελούσε το νέο όνομα για τα παιδιά του RA, το όνομα «RA–KAM» =«εκείνοι της Ασπίδας του RA»].

Για να έχει τον έλεγχο του σημαντικού Κέντρου Ανάνηψης ο RRA είχε επιλέξει μία ειδική ομάδα ιερέων που προστάτευαν και ήταν υπεύθυνοι για τους χώρους. Αυτοί επίσης πρόσφεραν τις υπηρεσίες του σαν Κύριοι Διοικητές στις υποθέσεις που αφορούσαν την Αυτοκρατορία. Με το όνομα «RA–KA–PER–A–A» ή το «RA–KA Φαραώ» υπηρέτησαν σαν πειθήνια όργανα τον RRA. Όμως ο RRA δεν ήταν ανίκητος γιατί η δύναμή του, η Αυτοκρατορία του βασιζόταν στους SHET–I. Καταλαβαίνοντας ότι ο Θρόνος του ήταν «ευάλωτος» ο Θεός και Κύριος RRA ξανασκέφθηκε την πιθανότητα επανένωσης της Αυτοκρατορίας με τους ASA–RRR. Ο πλούτος και η δύναμή του σίγουρα τον έβαζαν σε πλεονεκτικότερη θέση όπως νόμιζε. Ο Θεός και Κύριος RRA χρειαζόταν όντως μία άλλη συμμαχία για να προστατεύσει τον εαυτό του. Ήταν, όμως, ήδη πολύ αργά.

Πριν προλάβει να κάνει κάτι, στο σκοτάδι της νύχτας έγινε πραξικόπημα. Χωρίς χρήση βίας, χωρίς σύγκρουση οι SHET–I απλά και ήσυχα είχαν τον έλεγχο των πάντων. Όταν βγήκε ο Ήλιος και ήταν πάνω από το παλάτι οι SHET–I έλεγχαν τα πάντα. Όλες οι επίλεκτες στρατιωτικές δυνάμεις του RRA αιχμαλωτίστηκαν ή δολοφονήθηκαν. Το μόνο που έμενε ήταν να συλληφθεί και ο ίδιος ο Θεός RRA. Η τύχη, όμως ήταν με το μέρος του Βασιλιά Ήλιου. Έμπιστοι ακόλουθοι του Βασιλιά μπήκαν στα βασιλικά διαμερίσματα για να τον ξυπνήσουν. Για καλή του τύχη είχαν ετοιμάσει ένα σχέδιο διαφυγής ώστε να τον απομακρύνουν από αυτούς που τον κυνηγούσαν.

Με τους ερπετοειδείς να βρίσκονται στα ίχνη του ο RRA την γλίτωσε παρά τρίχα. Καθώς ατένιζε από ψηλά μέσα από το Άστρο-Πλοίο του κοίταξε κάτω και είδε ότι την υπέροχη αυτοκρατορία του που τώρα είχε χαθεί. Το Βασίλειο του RRA δεν υπήρχε πια. Με την αναχώρηση του RRA, η εποχή της Κυριαρχίας της Αυτοκρατορίας από το Σείριο πάνω στον ERIDU είχε τελειώσει. Ο ERIDU, το ηλιακό σύστημα που είχε επιβιώσει μέσα από ολοκληρωτικούς και καταστροφικούς πολέμους είχε πέσει στα χέρια των ερπετοειδών SSA–TA χωρίς καν μάχη. Τα υπόγεια αυτά πλάσματα είχαν καταλύσει τις Αυτοκρατορίες του Θεού-Ήλιου RRA, του Πρίγκιπα EN–LIL, του Μεγάλου Βασιλιά AN–U ακόμα και των Βασιλισσών ARI-AN SSS-T.

Οι SSA–TA έγιναν Κύριοι της αγοράς S–MA, μία κερδοφόρα και παράνομη επιχείρηση, ήταν Κυρίαρχοι του Ενάτου Διαύλου και των Άστρο-λεωφόρων που ήταν απαραίτητες για τα ταξίδια προς και από τα Κεντρικά Αστέρια και την Αυτοκρατορία ARI-AN. Με μία γρήγορη και τολμηρή κίνηση οι SSA–TA έγιναν ένα από τα πιο δυνατά και πλούσια φύλα στον Ένατο Τομέα.

Ο έλεγχος του ηλιακού συστήματος δεν μπορούσε να αφεθεί στην τύχη του και για αυτό η χειραγώγηση του μυαλού όλων των κατοίκων μαζί και των Απογόνων του RRA, των έμπιστων Ιερέων και όλων των μελών της αυλής του RRA επιτεύχθηκε αμέσως και ολοκληρωτικά. Ό,τι είχε αρχίσει ο RRA, οι SHET–I θα το ολοκλήρωναν. Η εκκαθάριση των αναμνήσεων και ο έλεγχος του μυαλού θα επιβάλλονταν και στη δική του οικογένεια και αυλή. Από εδώ και στο εξής αυτοί που ήταν «η ασπίδα του RA και οι «RAKA Φαραώ» θα ήταν οι πιστοί, αν όχι ανυποψίαστοι υπηρέτες των Ερπετοειδών.

Τα θηρία ADAMA συνέχιζαν να εργάζονται για τους νέους τους Κυρίους χωρίς να έχουν ιδέα για τις αλλαγές, χωρίς να έχουν ιδέα ότι ήταν σκλάβοι. Η ζωή τώρα ισοδυναμούσε με ημερήσια εργασία για τους Κυρίους. Αν το θηρίο έδινε καλή απόδοση το μέλλον του επιφύλασσε την μεταφορά του σε βοσκότοπους. Κάποτε, στα σκοτεινά διαλείμματα της σκέψης του, το θηρίο ανακαλούσε μνήμες από μία παρελθοντική ζωή. «Υπάρχει και κάτι παραπάνω από αυτά που μας λένε», συνήθιζε το θηρίο να λέει στον εαυτό του. Και το θηρίο είχε δίκιο.

[Σημ. η λέξη NAASHA που είχε τη σημασία του «δυνατού, σπουδαίου» απεικονιζόταν στα πρώιμα Ιερογλυφικά με ένα χέρι που κρατούσε ένα μαστίγιο. Σε ύστερες περιόδους το ιερογλυφικό σύμβολο άλλαξε σε μια «σαύρα». Δεν υπάρχει εξήγηση σήμερα για αυτό. Η λέξη PESTCH–T που είχε τη σημασία «ο Πρώτος και Σπουδαιότερος από τους Εννέα Θεούς» στα πρώιμα Ιερογλυφικά συμβολιζόταν με έναν πέλεκυ. Σε ύστερες περιόδους τα ιερογλυφικά σύμβολα του πέλεκυ έγιναν κροκόδειλοι. Δεν υπάρχει εξήγηση σήμερα για αυτή την αλλαγή]


SHET–I ΟΙ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΙ

Τα τελευταία 4000 χρόνια ο άνθρωπος έχει εξαπατηθεί και οι SHET–I είναι ακόμα εδώ. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής που τους γνωρίζουν τους αποκαλούν «CHET-U», «οι Άνθρωποι-Σαύρες». Κρυμμένοι στο σκοτάδι, εμφανίζονται από τα κρησφύγετα τους και χρησιμοποιούν τους ανθρώπους για το δικό τους όφελος. Οι SHET–I σήμερα είναι γνωστοί και σαν οι «Γκρίζοι». Κατασκευασμένοι από γενετικό υλικό των SSS όντων και των ASA–RRR οι SHET–I είναι υβρίδια σαυρών που διατηρούν ακόμα πολλά χαρακτηριστικά των δημιουργών τους. (Photoshop techniques of Wiolawa)

Όπως οι ASA–RRR (για παράδειγμα οι EA, EN–LIL, AN–U κ.ο.κ.) είχαν μεγαλύτερους κρανιακούς λοβούς (μεγαλύτερος εγκέφαλος) τους ίδιους έχουν και οι Γκρίζοι. Όμως τα μεγάλα μαύρα μάτια τους θυμίζουν περισσότερο το ιδιαίτερο γνώρισμα των SSS–T που έχουν τεράστια μάτια συγκεκριμένα γιατί συνηθίζουν να κατοικούν σε υπόγεια σπήλαια όπου το φως είναι ελάχιστο. Οι SHET–I διατήρησαν το σχετικά μικρότερο ύψος και τη σωματική ευπάθεια από την περιορισμένη σαυροειδή καταγωγή τους. Η σύγκριση με τα άκρα μικρών σαυρών θα δείξει πολλή μεγάλη ομοιότητα.

Σαν απόγονοι των ερπετοειδών SSS–T, οι SHET–I έχουν επίσης το χρώμα του δέρματος και την υφή του δέρματος όμοια με αυτά των ερπετοειδών. Το δέρμα των SHET–I είναι χρώματος γκρι έως απαλό μπεζ με κηλίδες, είναι κρύο και υγρό αν το αγγίξει κάποιος. Αν και τα όντα ASA–RRR είχαν ρουθούνια και κυρτά αυτιά, οι SHET–I φαίνεται ότι δεν έχουν κάτι περισσότερο από τρύπες και για τα δύο τους ρουθούνια και αυτιά (θυμίζουν τα αυτιά ενός φιδιού). Τα «χέρια» τους είναι ερπετοειδή με νύχια και μεμβράνες.

Πολλές αναφορές αποκαλύπτουν ότι το κρανίο των Γκρίζων έχει σίγουρα κρυσταλλοειδές οστέινο τόξο (προεξοχή σαν κορυφογραμμή) που διαχωρίζει τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Αυτό είναι καθαρή απόδειξη των «βελτιώσεων» που έκανε ο Πρίγκιπας ΕΑ στους SHET–I. Το κρυσταλλοειδές οστό στον εγκέφαλο επιτρέπει τη λήψη σημάτων που αφορούν έλεγχο.

Μία δεύτερη μαρτυρία αποκαλύπτει ότι οι Γκρίζοι έχουν διπλό σύστημα καρδιάς του οποίου η σημασία θα συζητηθεί αργότερα. Ουσιαστικά δεν έχουν γάστρο-εντερικό σύστημα αφού έχει συρρικνωθεί τόσο πολύ που δεν υπάρχει επειδή χρησιμοποιούν συνεχώς τους αδένες τους. Τα όργανα αναπαραγωγής τους γενικά δεν φαίνονται και η αναπαραγωγή δεν είναι λειτουργία της ζωής των Γκρίζων.

Για χιλιάδες χρόνια οι Γκρίζοι είναι οι κυριότεροι αν όχι οι μοναδικοί υπαίτιοι για τα φαινόμενα που μας είναι γνωστά σαν «απαγωγές». Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές των προγόνων τους SSA–TA για την κατεύθυνση του νου, οι Γκρίζοι συνεχίζουν να διαγράφουν μνήμες και να μεταβάλλουν το μυαλό σαν μία «μάσκα» για να αποκρύψουν αυτή την εμπειρία από το θύμα τους. Αυτοί που έχουν απαχθεί σχεδόν πάντα αναφέρουν απώλεια μνήμης, μία κατάσταση όπου το μυαλό έχει αλλαχθεί δια παντός εκτός αν συμβεί ένα εξωτερικό ερέθισμα-σοκ ή ύπνωση για την επαναφορά της μνήμης τους.

Πολλοί ψυχολόγοι αναφέρουν μνήμες που έχουν φυτευτεί, προφανώς για να συγκαλύψουν το πραγματικό γεγονός που είναι θαμμένο μέσα στη ψυχή του θύματος της απαγωγής. Συχνά οι αναμνήσεις μετατρέπουν το φόβο για τα μεγάλα μάτια των Γκρίζων σε φόβο για τα μεγάλα μάτια της κουκουβάγιας, ελαφιού και άλλων ζώων. Αν και κάποιες φορές η τροποποίηση του μυαλού των απαχθέντων μπορεί να ενισχύσει τις πνευματικές ικανότητες (πχ. μέντιουμ, διαίσθηση, μαντική ικανότητα κ.ο.κ.) ο σκοπός της απαγωγής κάθε άλλο παρά αγαθός είναι. Σκοπός είναι να σβηστούν «μη κατάλληλες» μνήμες ή να προετοιμαστούν τα θύματα για άλλους λόγους.

Οι παγκόσμιες αναφορές σχετικά με τον έλεγχο της σκέψης, ολοκληρωτική και συνεχής σωματική παύση, εμφύτευση αναμνήσεων και απώλεια μνήμης επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη των αρχαίων μεθόδων των SSA–TA δεν είναι φανταστική, αλλά στην πραγματικότητα αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται σήμερα από τους Γκρίζους. Με τον ίδιο τρόπο οι σαύρες SHET–I δεν είναι αποκυήματα της φαντασίας του πολιτισμού εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά η πραγματικότητα. Και βρίσκονται ανάμεσά μας, μας παρακολουθούν, κάνουν απαγωγές και σβήνουν τις μνήμες μας σαν μία άγραφη κασέτα κι αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς τους.

Τους ανήκουμε, τουλάχιστον προς το παρόν.

O ΠΟΛΕΜΟΣ


Αφού έχει διαβάσει αυτή την ιστορία ο αναγνώστης ενδέχεται να αναρωτηθεί: αν αυτά που λέει ο συγγραφέας είναι αλήθεια τότε που βρίσκονται οι Γκρίζοι;

> Πού είναι τα ερπετοειδή SSS-T;

> Πού είναι οι ASA–RRR, ο EA, ο EN–LIL ή ο AN–U;

> Έχουν ακόμα τα ερπετοειδή SSS–TA που αποστάτησαν ακόμα τον έλεγχο;

> Οι πόλεμοι στον ERIDU (Γη) τελείωσαν μία για πάντα;

Η απάντηση είναι απλή και μονολεκτική. ΟΧΙ. Τα τελευταία 2000 χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να υπονομευθεί η επικυριαρχία των αποστατών ερπετοειδών SSS–TA. Μία από τις πιο πρόσφατες προσπάθειες έγινε από την Αυτοκρατορία των SSS. Διαπερνώντας την ηλεκτρονική κουρτίνα είχαν επαφή με ένα ευάλωτο ανθρώπινο ον το όνομα του οποίου ήταν Αδόλφος Χίτλερ. Εκείνος συναίνεσε ανοικτά στις επισκέψεις των «Παλαιών» και ένα παγκόσμιο κίνημα των ARYAN που διοικούνταν από τους το εξέχον σώμα των «SS» σχεδόν κατάφερε να ανατρέψει την ολότητα αυτού του «κοιμισμένου» κόσμου. Αν, οι ARI–AN συνέχιζαν τις προσπάθειές τους για ανακατάληψη του ηλιακού συστήματος, νέα κινήματα άμεσα προερχόμενα από τους SSS θα εμφανίζονταν. Θα εμφανίζονταν σαν Ομάδες Υπεροχής με το όνομα ARYAN, όπως οι Skin-heads, οι Λευκές αδελφότητες, οι Νεο-ναζί, κτλ.

Οι ερπετοειδείς είτε σαν ηρωικά ή σαν φιλικά όντα που πολεμούν με το μέρος των ανθρώπων θα εμφανιστούν σε κάθε μέσο επικοινωνίας. Φιγούρες όπως οι παιδικές του Barny του δεινόσαυρου, τα Χελωνο-νιντζάκια ή άλλοι Υπερ-ήρωες θα γίνουν οι ήρωες των παιδιών μας και παραδείγματα προς μίμηση. Ερπετά κυρίως με τη μορφή δεινοσαύρων θα εμφανιστούν παντού στον μικρό μας κόσμο.

Αυτοί από το Σείριο (Sirians), οι πραγματικοί δημιουργοί των θρησκειών χρησιμοποίησαν τον Άνθρωπο-Θηρίο και επίσης έχουν επιχειρήσει ανακαταλήψεις. Εμφανίσεις θρησκευτικού φανατισμού κυριάρχησαν (και κυριαρχούν) πάνω στη Γη σε προηγούμενες εποχές: η Ιερά Εξέταση, οι πόλεμοι των Παπών, οι αναρίθμητοι «Μεσσίες» και η «θέαση θαυμάτων» όλα αυτά ήταν μέρος της προσπάθειας να φέρουν τον άνθρωπο πίσω στην επιρροή των ASA–RRR. Και εκείνοι από την πλευρά τους προσπάθησαν να ανακτήσουν τη Γη και ένδειξη είναι η στροφή στον φονταμενταλισμό.

Αν και η εικόνα των αγγέλων σαν προστάτες της ανθρωπότητας ξεκίνησε με τους Πρίγκιπες EN–KI, «ΕΝ-ΚΙ-ELS», «Κύριοι του ΕΝ-ΚΙ (ΕΑ)», αργότερα δυνάμεις μέσα στην Εκκλησία απομάκρυναν την αγγελική φιγούρα του Πρίγκιπα ΕΑ και την σφαίρα επιρροής του. Για να παρουσιαστούν σαν η αποκλειστική Σωτηρία για το μέλλον του Ανθρώπου η Εκκλησία (το σύστημα των ASA–RRR) κατέκλισε τα πάντα με τη μορφή και την εικόνα των αγγέλων!

Σαν σημάδια για τους πιστούς στο Σείριο ότι το Αστρό-Πλοιο AR έχει αναχωρήσει από το σύστημά μας, εικόνες τεράστιων πλανητικών Αστρο-Πλοίων και πληρωμάτων που αποτελούν τους ήρωες-σωτήρες της Ανθρωπότητας και της Γης θα υπάρχουν παντού. Υπάρχουν «αγαθά» ουράνια σώματα που έρχονται προς το μέρος μας. Για να εξισορροπήσουν την εικόνα των «καλών» ουρανίων σωμάτων, οι ερπετοειδείς SSS-TA γεμίζουν τους ουρανούς με εικόνες «αστεροειδών που πέφτουν», κομήτες που πέφτουν και τα δύο φαινόμενα με σκοπό να ανησυχήσουν τον πληθυσμό του πλανήτη και δίνοντας το πρόσχημα κατασκευής αντιαεροπορικών πυραύλων για «αμυντικούς» λόγους.

Επειδή η ηλεκτρονική κουρτίνα που έχει τοποθετηθεί πάνω από τον Άνθρωπο και τη Γη είναι τόσο διάχυτη και ισχυρή όπου άλλα μεταδιδόμενα μηνύματα από τις δυνάμεις των ΑRI–AN και των ASA–RRR εμποδίζονται ή αλλοιώνονται. Σε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουν με τους Ανθρώπους, ειδικά εκείνους που είναι ικανοί να να θυμηθούν ή να αποκρυπτογραφήσουν τα «σημάδια», στέλνονται ορατές ενδείξεις. Ονομάζονται «Crop Circles» (Αγρογλυφικά).

Τα αγρογλυφικά που απευθύνονται στις υπόγειες δυνάμεις από το Σείριο έχουν μία καταπληκτική ομοιότητα με τα αρχαία αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Τα αγρογλυφικά που απευθύνονται στις δυνάμεις του Κυρίου RA έχουν συχνά σχήμα σαν το μέγεθός ενός γηπέδου ποδοσφαίρου (το «στόμα του RA») ή έναν κύκλο με μία τελεία στο κέντρο του (ο «Θεός-Ήλιος RA»). Οι κύκλοι θυμίζουν τον Κέλτικο Σταυρό και άλλες «Σταυροειδείς» μορφές που απευθύνονται στους αντάρτες από το Σείριο για να ξέρουν ότι δεν τους έχουν ξεχάσει. Οι κύκλοι που απευθύνονται στις δυνάμεις των ARI–AN έχουν συνήθως μορφή φιδιού. Έντομα ή πλάσματα που μοιάζουν με έντομα είναι επίσης μέρος της προσπάθειας επικοινωνίας.

Οι μαθηματικοί σχηματισμοί (πχ. το Σύνολο Manderlbrot, Τρίγωνα κτλ.) είναι μηνύματα από τον Πρίγκιπα ΕΑ προς το θηρίο για να «κάνει υπομονή». Δεν ξεχνάει το «ρηξικέλευθο πείραμά του».

Μερικά αγρογλυφικά είναι «γκραφίτι» που έχουν τοποθετηθεί από «περαστικούς» θέλοντας να «παίξουν εκ του ασφαλούς». Κάποιοι έχουν εσκεμμένα αλλάξει τα αγρογλυφικά: είτε έχουν αλλοιωθεί από τις κυβερνήσεις, είτε από από κάποια άλλη υπηρεσία με σκοπό να εμποδίσουν την κυκλοφορία «περισσότερων πληροφοριών» διαθέσιμων για το κοινό. Ο κόσμος του Ανθρώπου-Θηρίου βομβαρδίζεται από τέτοια μηνύματα αυτού του συνεχούς πολέμου. «Σοκ μνήμης» με τη μορφή ταινιών, βιβλίων, διαφημίσεων, κόμικς, και διαφημιστικών υπάρχουν καθημερινά και είναι αντιληπτά, αρκεί ο Άνθρωπος –Θηρίο να κοιτάξει και να ακούσει. Είναι ενοχλητικό αυτό για την Ανθρωπότητα των Επικυρίαρχων; Ναι.


Η «Φάρμα» δεν πρέπει να ξυπνήσει.

Κανείς δεν θέλει τη «Φάρμα» καταστραμμένη. Και εφόσον υπάρχει ενδεχόμενο τα υπό επιτήρηση Θηρία (η Ανθρωπότητα) να βρεθεί στην μέση επικείμενων πολέμων στο ηλιακό σύστημα κάτι που ενδεχομένως θα οδηγούσε και στην καταστροφή της Φάρμας, το Θηρίο πρέπει να βρίσκεται υπό έλεγχο. Η εμφύτευση συσκευής για τον έλεγχο της σκέψης θα ήταν το ιδανικό, αλλά δεν είναι δυστυχώς, καθόλου πρακτικό. Αφού η εμφύτευση συσκευής ελέγχου στον εγκέφαλο δεν είναι εφικτή, τότε υπάρχει μία πραγματοποιήσιμη λύση: μπορεί να τοποθετηθεί μία εξωτερική συσκευή σε μικρή απόσταση από τον εγκέφαλο. Αλλά πώς θα προσαρμοστεί το Θηρίο και θα συμφωνήσει να την μεταφέρει μαζί του τη συσκευή … με τη θέλησή του; Το Θηρίο πρέπει να εξαπατηθεί.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί βάσει ηλεκτρονικών συχνοτήτων οι οποίες είναι οι ίδιες με αυτές που εκπέμπει μία και μοναδική συσκευή στη λιανική αγορά σήμερα, το κινητό τηλέφωνο. Κάτι που έχει γίνει ήδη! Νέες ηλεκτρονικές συσκευές σαν μία νέα μορφή μονάδας ελέγχου θα αυξηθούν σε αριθμό και σε ποικιλία. Κασέτες, CD players με ακουστικά, εξοπλισμός για εικονική πραγματικότητα, lap-top υπολογιστές, βομβητές τσέπης και ένα σύνολο νέων συσκευών θα κρατούν τον Άνθρωπο πίσω από την «κουρτίνα» μουδιάζοντάς τον και ελέγχοντάς τον ηλεκτρονικά.

Τα ναρκωτικά με τη μορφή του φαρμάκου, ψυχοτρόπων ουσιών, μανιταριών, χαπιών διαίτης και διατήρησης βάρους, αναλγητικών, βοηθημάτων για τον ύπνο ή αντίστοιχα για την αποτροπή του ύπνου όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του Θηρίου. Ναρκωτικά ψυχαγωγίας όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ και οι ναρκωτικές ουσίες είναι ένα άλλο κομμάτι των προγραμμάτων ελέγχουν που δημιουργήθηκαν για να κρατούν το Θηρίο πειθήνιο.


Για να μην έχει το Θηρίο κανένα κίνητρο να πάρει θέση εναντίον των αντιμαχομένων στρατοπέδων και να πολεμήσει για τον εαυτό του εφαρμόζεται η μεταβολή συμπεριφοράς που προϋποθέτει ότι κανένα Θηρίο δεν θα επιτραπεί να έχει τη θέση του «Ήρωα». Για αυτό το λόγο μόνο εκείνοι που είναι υποδείγματα «κατάλληλης» συμπεριφοράς θα χαίρουν αναγνώρισης και αμοιβών. Θύματα, μάρτυρες, βασανισμένοι αιχμάλωτοι πολέμου και όλοι οι άνθρωποι που υπηρέτησαν την πατρίδα τους, όλα παραδείγματα ανθρώπων που δεν αντέδρασαν παρά υπέφεραν μεγάλα δεινά, αυτοί θα ήταν οι νέοι «Ήρωες», τα νέα μοντέλα μίμησης. Κάθε άνθρωπος που θα πλησίαζε τη θέση του Ήρωα και θα που είχε ανεξάρτητη συμπεριφορά θα ήταν στόχος λασπολογίας ή ακόμα χειρότερα θα γινόταν στόχος για την «ανατροπή του.

Ο έλεγχος του πληθυσμού πρέπει να γίνει περισσότερο εντατικός και μέσω περισσότερων προγραμμάτων. Μόνοι οι «σωστοί» άνδρες και γυναίκες θα είχαν την άδεια να συνεχίσουν μέσα στο πρόγραμμα της «Φάρμας». Εξαφανίσεις και απαγωγές ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών μικρής ηλικίας θα αυξηθούν. Η τάση της μείωσης του ανεπιθύμητου πληθυσμού θα αυξηθεί. Νέες αινιγματικές ασθένειες που μεταδίδονται με τον αέρα θα αναπτυχθούν. Οι σύγχρονες ιατρικές θεραπείες θα ανήκουν στο παρελθόν και θα έχουν ελάχιστα αποτελέσματα.

Η παχυσαρκία θα αυξηθεί και η παθητικότητα θα γίνει επιθυμητή καθώς και οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες θα είναι εντονότερες στους άνδρες. Αύξηση των ηλεκτρονικών μεταδόσεων θα μικρύνει σε διάρκεια τον έμμηνο κύκλο των γυναικών από 28 μέρες σε περίπου 25 μέρες. (κι αυτό έχει ήδη γίνει) Για να διατηρηθεί ο έλεγχος της Ανθρωπότητας η NASA θα πρέπει να πάψει να υφίσταται ή τουλάχιστον να μειωθεί ιδιαίτερα η δράση της. Το Θηρίο πρέπει να μείνει δεμένο στον Πλανήτη Γη. Η αναζήτηση για νοήμονα ζωή δεν θα πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να εγκαταλειφτεί. Ένας ισχυρισμός για μία ψευδή ανακάλυψη μπορεί να γίνει, αλλά τα τελικά αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη ματαιότητα μιας τέτοιας αναζήτησης.

Το σκηνικό έχει στηθεί. Ο Πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Το βραβείο είναι ο ERIDU και ο Άνθρωπος ο υπηρέτης. Όσο ο Άνθρωπος ψάχνει για τους σωτήρες τους «εκεί έξω», ταυτόχρονα προετοιμάζει και τον δρόμο για αυτά τα Όντα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να γίνουν οι Επικυρίαρχοί του.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΘΗΡΙΟ

Τα UFO είτε υπάρχουν είτε όχι. Αν δεν υπάρχουν, τότε η ιστορία που μόλις τώρα διαβάσατε, η ιστορία των Θεών και των Κόσμων, η ιστορία των επαναστάσεων και των «καταλήψεων» δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα γεμάτα στόμφο και εξωφρενικά λόγια ενός παράφρονα παραμυθά. Αν όμως υπάρχουν, τότε γιατί η κυβέρνησή μας έχει μία τόσο παθιασμένη άρνηση ότι υπάρχουν; Υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες και φιλμ που απεικονίζουν UFO από τα φυσικά φαινόμενα που οι επιστήμονες ονομάζουν σφαίρες φωτός (ball lightning). Ωστόσο το αίνιγμα «ball lightning»αναφέρεται από τις εγκυκλοπαίδειες και από έργα που είναι αποδεκτά στα μαθήματα των επιστημών που γίνονται στα δημόσια σχολεία μας.

Υπάρχουν πολύ περισσότεροι αυτόπτες μάρτυρες UFO, όλοι αξιόπιστοι και σοβαροί από τους αντίστοιχους μάρτυρες του φαινομένου «ball lightning». Κυβερνητικά αρχεία αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες για UFO από πολλές υπηρεσίες ακόμα και αν δημόσια υπάρχει άρνηση ότι έχουν γίνει ποτέ. Εξήγηση σχετικά με τις πρόσφατες θεάσεις περίεργων σκαφών και Suncruiser ΑΤ-ΕΝ, το «Μάτι του Θεού» όπως επίσης Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα στις αρχαίες Ελληνικές και Ρωμαϊκές Πηγές και Νομίζετε ότι τα εξωγήινα UFOs είναι Μύθος; Διαβάστε το ανάλογο άρθρο.

Αν υπάρχουν τότε γιατί δεν έχουν ανταποκριθεί στα μηνύματά μας για επαφή; Γιατί δεν έχουμε «ακούσει» κάτι από αυτούς; Γιατί δεν λαμβάνουμε μηνύματα με τη μορφή ραδιο-κυμάτων; Μήπως, μία ηλεκτρονική κουρτίνα εμποδίζει τα σήματα να φθάσουν σε εμάς; Ή απλά μας αποφεύγουν; Μήπως μας κρατάνε στο σκοτάδι για να αποφύγουν έναν ευρύ παγκόσμιο πανικό; Αν έχουν αγαθές προθέσεις δεν θα υπάρξει πανικός. Αντίθετα θα υπάρχει αγαλλίαση στους δρόμους και ενθουσιασμός σε κάθε πλευρά της ζωής. Ο Άνθρωπος και ένα Εξωγήινο Ον να δουλεύουν μαζί. Τι πιο σημαντικό γεγονός από αυτό θα μπορούσε να υπάρξει;

Και αν έχουν αγαθές προθέσεις γιατί να έχουν σχέσεις μόνο με τις παγκόσμιες κυβερνήσεις; Δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να αποκάλυπταν τις προθέσεις τους για την παρουσία τους σε κάθε άτομο πάνω σε αυτή τη Γη; Ή μήπως εμποδίζονται από κάποιου είδους διαγαλαξιακό νόμο που απαγορεύει την εμπλοκή τους στην δική μας εξέλιξη; Αν υπάρχει κάποιος τέτοιος νόμος, τι είναι τότε αυτές οι οντότητες που επικοινωνούν έχοντας πλημμυρίσει τον κόσμο. Αν πραγματικά στέλνουν μηνύματα και αν πραγματικά έχουν αγαθές προθέσεις τότε ο διαγαλαξιακός νόμος έχει καταπατηθεί και είμαστε ελεύθεροι για να επικοινωνήσουν ευρέως στη θέα όλων των ανθρώπων του πλανήτη μας.

Βάζοντας στην άκρη την επικοινωνία για λίγο, αν όντως υπάρχει νόμος για την αποτροπή παρέμβασης, οι απαγωγές δεν είναι καταστρατήγηση του ίδιου του νόμου; Αν οι απαγωγές έχουν καλές προθέσεις γιατί οι κάτοικοι του κόσμου δεν ενημερώνονται για τα θαυμαστά τους πλεονεκτήματα; Δεν θα τρέχαμε για να «μας περιποιηθούν» όπως γίνεται και με τα απαχθέντα θύματα; Βάζοντας στην άκρη τις απαγωγές, αν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την αγαθή Εξω-γήινη επαφή, οι προσευχές των εκατομμυρίων ανθρώπων που ζητούν τη «θεία επέμβαση» δεν θα ήταν αρκετές για να τους πείσουν να έρθουν σε επαφή; Ή μήπως είναι απρόθυμοι επειδή δεν έχουμε τα «κατάλληλα» συστήματα ή δεν έχουμε ακολουθήσεις τα σωστά κανάλια επικοινωνίας;

Αν πράγματι έχουν καλές προθέσεις και ενδιαφέρονται για την ευημερία της Ανθρωπότητας τότε η πρότασή μου για αποχή από κάθε εμπλοκή δεν είναι αρκετή για να εξηγήσει γιατί δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μας. Στη βάση κανένα «λογικό» επιχείρημα σχετικά με την έλλειψη επικοινωνίας δεν ευσταθεί.


Μήπως τα UFO και οι Εξωγήινοι είναι κακόβουλα; Όχι.

Εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς. Η καλοσύνη ή η κακοβουλία μεταφράζεται μέσα από το μάτια, από εκείνον που τη βλέπει. Αν ο Άνθρωπος τους υπηρετεί ικανοποιητικά, τότε θα αμειφθεί. Αυτό είναι καλοσύνη. Αν ο Άνθρωπος αποφασίσει να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του τότε θα είναι αναλώσιμος. Είναι αυτό κακοβουλία; Ή μήπως είναι ουδέτερο; Μήπως ο κλήρος που έλαχε στον Άνθρωπο να υπηρετεί το Θεό και την πατρίδα αφορά και να υπηρετεί τους Εξω-γήινους; Θα τελειώσουμε την ιστορία μας με το τελευταίο και το πλέον σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Bek’Ti.

“O Άνθρωπος έχει μία επιλογή. Έχει το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει για τον εαυτό του τον κόσμο του, τον κόσμο του ERIDU. Αν και γεννήθηκε σαν ένα από τα Θηρία και ανατράφηκε ώστε να υπηρετεί, ο Άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Πρίγκιπα ΕΑ, έναν Γενετιστή επιστήμονα, ένα Δημιουργό της Ζωής που ήταν εξοργισμένος τόσο με την Αυτοκρατορία των ASA–RRR όσο και με αυτή των ARI–AN. Η εκδίκηση του ΕΑ ήταν απλή: αντί να χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό από έναν εργάτη ANNUNAKI που είχε επιλέξει ο Πρίγκιπας ΕΝ-LIL, ο Πρίγκιπας ΕΑ χρησιμοποίησε το ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑ. Με άλλα λόγια, ο Άνθρωπος, το θηρίο-πίθηκος δημιουργήθηκε με το αίμα του Βασιλικού Οίκου του AN–U να ρέει στις φλέβες του. Ο Άνθρωπος είναι ο γιος του (G–D) ΕΑ και για αυτό το λόγο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το Θρόνο του ERIDU”

Αυτό είναι το νόημα της ιστορίας. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να παραμείνει κρυφή, προς όφελος των ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ. Ο Άνθρωπος δεν μπορεί να ζητήσει το Θρόνο, αν δεν ξέρει πού αυτός υπάρχει. Ο Άνθρωπος δεν μπορεί να παλέψει για να ανακτήσει τον Θρόνο από τους Εξωγήινους, αν ο Άνθρωπος αρνείται (λόγω του μαζικού νοητικού προγραμματισμού) ότι υπάρχουν καν! Για όσο διάστημα ο Άνθρωπος δέχεται Επικυρίαρχους και Θεούς αποδέχεται (και συμφωνεί αν αποδέχεται) μία κατάσταση υποδούλωσης, νοητικής και σωματικής. Όταν τελικά ο Άνθρωπος θυμηθεί ότι το Βασίλειό του είναι στα χέρια κάποιου άλλου, τότε ο Άνθρωπος και τότε μόνο θα είναι ελεύθερος και από τους εξωγήινους και τους Θεούς.

Σου ζητώ αναγνώστη να προβληματιστείς σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν εδώ στο κείμενο των Terra Papers. Απόρριψε το όλο και αμφισβήτησε το περιεχόμενό του. Αλλά ψάξε, ερεύνησε, μελέτησε, όχι το προφανές, αλλά αυτό που σου κρύβουν ενώ είναι ολοφάνερα μπροστά στα μάτια σου.

Αποφάσισε για τον εαυτό σου αν τα λόγια του Bek’Ti είναι αλήθεια. Εσύ είσαι ο Θεός του εαυτού σου και είσαι ο Δημιουργός του Μέλλοντός σου, αν μπορέσεις να ΞΆΝΑ-θυμηθείς την Αλήθεια. Άλλωστε Α-λήθη = Αλήθεια σημαίνει Ξανά-Θυμήσου. Αναζήτησε το Πάθος σου, είναι το Κλειδί της Ελευθερίας σου, το Δώρο του Φτερού.

© αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο του Ιωνα Μάγγου
“TERRA PAPERS Η Αλήθεια Είναι Ολοφάνερη”
Μετάφραση – Επιμέλεια και Διασκευή των αγγλικών κειμένων Ion Maggos
Φωτογραφίες GYPASΤέλος

Δείτε το 1ο Μέρος ΕΔΩ...
Δείτε το 2ο Μέρος ΕΔΩ...
Δείτε το 3ο Μέρος ΕΔΩ...


Στην ενότητα μας "Έρευνα" μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις έρευνες που κυκλοφορούν.


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!


terrapapers.com