Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 22ο

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

ΤΑ 3 ΙΕΡΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΗΚΑΝ… ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ :

1) Το γράμμα F ή ς (στίγμα)… που έχει αριθμητική αξία τον αριθμό 6.
2) Το γράμμα Q … που έχει αριθμητική αξία τον αριθμό 90.
3) Το γράμμα ϡ ΣΑΝ-ΠΙ …. που έχει αριθμητική αξία τον αριθμό 900.


Το μυστηριώδες 6ο γράμμα (ς) στίγμα ή Δίγαμα αποτελείται από δύο «γάμα» που μας δίνουν τον αριθμό 6 δηλαδή… Γ+Γ=F=6. Το αποκωδικοποίησα στη λέξη: ΛΕΞΙΣΕΛΞΙΣΕΛΙΞΣΕΛΙΞς=111

Το μαγικό 18ο γράμμα Q Κχόπα είναι ο κοσμογονικός μετασχηματιστής των Ελλήνων, του ατόμου και της Μητέρας Φύσης πχ .Κχύρος Qύρος Κχύριος (Qύριος Κχυρία(Qυρία),), πχ. Κχούπα (Qούπα), κχρανίο (Qρανιο), κχουβάς (Qουβάς), κχουφέτο (Qουφέτο), κχρύσταλλος (Qρύσταλλος), κχορόνα (Qορόνα), κχορμί (Qορμί) πχ. Κχόλπος (Qόλπος), κχορίτσι (Qορίτσι), κχοπέλα (Qοπέλα), πχ. Κχόκαλλο (Qόκαλλο), κχεραυνός (Qεραυνός), κχοπίδι (Qοπίδι), κχράμα (Qράμα), κχεχριμπάρι (Qεχριμπάρι), κχοράλλι (Qοράλλι), κχοχύλι (Qοχύλι), κχαρύδι (Qαρύδι).

Ο εγκέφαλος, είναι μια τεράστια γεννήτρια ενέργειας και το τι γίνεται αυτή η ποσότητα ενέργειας, όταν ο εγκέφαλος σταματήσει λόγω θανάτου να λειτουργεί…. είναι ένα ζητούμενο. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί την όποια πληροφορία και είναι ένα εργαλείο κατανόησης ενός συγκεκριμένου χωροχρόνου μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. Κάτι που αποδεικνύεται από την ανικανότητα του εγκεφάλου, να κατανοήσει την ύπαρξη του Συμπαντικού απείρου, εφ' όσον ο προγραμματισμός του, του καθιστά κατανοητά μόνο τα πεπερασμένα σύνολα.Επειδή ακριβώς υφίσταται αυτή η εμπειρία του θανάτου, όπως ακριβώς τον βιώνουμε εδώ στη Γαία με το συγκεκριμένης λειτουργίας εγκέφαλο μας, αλλά όμως κατά πόσο αυτή η εμπειρία ανταποκρίνεται επακριβώς σε μια αντικειμενική πραγματικότητα… για την οποία δεν έχουμε ίσως όλα εργαλεία κατανόησης… είναι ένα ακόμη ζητούμενο προς επίλυση. Όσο λοιπόν δεδομένη είναι η περιορισμένη μας ικανότητα στον προσδιορισμό της πραγματικότητας που ζούμε… άλλο τόσο είναι και η ικανότητά μας στον προσδιορισμό της μη πραγματικότητας. Αυτής της «πραγματικότητας» που δεν περιορίζεται από το χώρο, το χρόνο και τους νόμους ενός χιλιοστού του σύμπαντος, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την Δημιουργία και τις παράλληλες, άπειρες… όπως και ο χωροχρόνος και οι μορφές της.


Γνωρίζουμε ότι εγκέφαλος μας… έχει κάποιες κύριες περιοχές και αυτές είναι τρεις:


  • Α) Το εγκεφαλικό στέλεχος… που είναι υπεύθυνο για τις σημαντικές λειτουργίες, όπως είναι η αναπνοή και η διάσπαση των τροφών… (πέψη).
  • Β) Η παρεγκεφαλίδα… που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της ισορροπίας μας και τον συντονισμό των κινήσεων του σώματος μας και
  • Γ) Ο κυρίως εγκέφαλος… που αποτελείται από δύο ημισφαίρια που ενώνονται με το μεσολόβιο. Είναι το κέντρο των περισσότερων συνειδητών και νοητικών μας λειτουργιών.Η επιφάνεια του εγκεφάλου ή αλλιώς φλοιός, ομοιάζει με ένα μεγάλο καρύδι (ΚΑΡΥΟΝ) και είναι ανώμαλη…. γι’ αυτό και ο ξηρός καρπός το καρύδι… μας βοηθάει σημαντικά όταν το τρώμε… ώστε να κάνουμε επιπλέον συνάψεις.Ο μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος ενός ενήλικα ανθρώπου έχει το μέγεθος ενός μεσαίου… κουνουπιδιού και ζυγίζει γύρω στα 1,3 κιλά… και περιέχει 100 δισεκατομμύρια νευρώνες ή αλλιώς νευρικά κύτταρα… με 100 τρισεκατομμύρια ενώσεις μεταξύ τους…οι οποίες όπως σας έγραψα ονομάζονται συνάψεις. Οι νευρώνες… είναι αυτά τα δομικά υλικά του εγκεφάλου μας… τα οποία σχηματίζουν ένα δίκτυο επικοινωνίας δηλαδή… μίας ηλεκτρικής δραστηριότητας μέσω των συνάψεων. Αυτά λοιπόν τα ηλεκτρικά σήματα… σε συνδυασμό με χημικές αντιδράσεις…. δίνουν την δυνατότητα στον εγκέφαλο μας… να πραγματοποιήσει όλες τις ακόλουθες γνωστικές λειτουργίες:Αυτές οι συνάψεις είναι εξειδικευμένα μικροσκοπικά κενά… ανάμεσα στους νευρώνες με κριτικό ρόλο την επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων και των άλλων κυττάρων ή των νευρώνων μεταξύ τους… για την ορθή γνωστική λειτουργία. Ξέρουμε ότι ένας τυπικός νευρώνας έχει…. 1.000 συνάψεις με άλλους νευρώνες. Οι συνάψεις αναδιαμορφώνονται συνεχώς… δηλαδή οι υπάρχουσες συνάψεις… αντικαθιστούνται από νέες. Σ’ ένα υγιή εγκέφαλο… υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ του ρυθμού δημιουργίας νέων συνάψεων και του ρυθμού απώλειας των παλιών. Εδώ έρχεται ακριβώς να συμμετέχει ενεργά και το γράμμα Ν… αλλά και το γράμμα Σ. Το γράμμα Ν στην προκειμένη περίπτωση ηλεκτρίζει την όλη διαδικασία και το γράμμα Σ παλινδρομεί στο διαπασών την όλη κίνηση ροής… της ηλεκτρικής αυτής ενέργειας.

Οπότε τα δύο γράμματα αυτά είναι πολύ σημαντικά… διότι ερεθίζουν την νοητική μας κατάσταση για να λειτουργεί ο εγκέφαλος μας συνεχώς και να μην μένει στάσιμος. Ο εγκέφαλος μας βρίσκεται μέσα στο κεφάλι μας… για να προστατεύεται από διάφορα τυχόν χτυπήματα και κακώσεις.Ο εγκέφαλος μας είναι το κέντρον ελέγχου του σώματοςμας… αλλά και όλων των ακούσιων και εκούσιων δραστηριοτήτων και περιέχει γύρω…. στα 100 δισεκατομμύρια νεύρα (νευρικά κύτταρα) όπου εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο μας… για την εκτέλεση των πολλών εργασιών και πολλές φορές μάλιστα ταυτόχρονα. Δηλαδή… μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε π.χ. μια εικόνα, να την περιγράψουμε πλήρως και να αποθηκεύσουμε την ανάμνηση της… για αρκετά χρόνια…. και ταυτόχρονα, μπορούμε επίσης… να την νιώσουμε, να την ακούσουμε αλλά και να την βλέπουμε συνεχώς. Έτσι με αυτόν τον τρόποο εγκέφαλος μας απορροφά τις όποιες εμπειρίες μας… και δημιουργεί μοναδικές ιδέες και σκέψεις… που συνθέτουν την όλη προσωπικότητα μας.

Το πολύπλοκο αυτό όργανο που λέγεται ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ=8348+3+4=151+5=6… ελέγχει όλες τις λειτουργίες της σκέψης, της μνήμης, της συγκίνησης δηλαδή… τα αισθήματα, αλλά και την ομιλία. Ο εγκέφαλος μας τροφοδοτείται με διάφορες πληροφορίες… που μεταφέρονται σ’ αυτόν μέσω των νεύρων… από διάφορα μέρη του σώματος μας. Κι αυτό γίνεται… διότι όλο μας το σώμα είναι σαν ένας ευαίσθητος αισθητήρας… διότι πολύ απλά επειδή ακριβώς το δέρμα μας αλλά και οι μυς μας αποτελούνται από νερό (ύδωρ)… κι επειδή το νερό έχει μνήμη… αυτόματα πηγαίνει η πληροφορία στον εγκέφαλο μας και προκαλεί την ανάλογη διέγερση. Κατόπιν δίνονται οδηγίες στο σώμα μας με τα ίδια νεύρα. Ειδικά τα μέρη του εγκεφάλου μας που δέχονται τις πληροφορίες από τα αισθητήρια μας όργανα όπως είναιη μύτη μας και το αυτί μας…. μέσω των ήχων. Έτσι ο εγκέφαλος μας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις όποιες πληροφορίες… για να τις θυμηθούμε αργότερα… εάν χρειαστούμεκάτι στο μέλλον.

Το παράδειγμα αναγραμματισμού που σας έδωσα με τη λέξη: «ΛΕΞΙΣ» στην οποία εάν αλλάξουμε την σειρά της κατάταξης των γραμμάτων της… μας αποκαλύπτει ότι αυτή η λέξη… προέρχεται από μία «ΕΛΞΗ»…. όπου μπορούμε πολύ εύκολα να κατανοήσουμε… με πολύ απλή σκέψη… ότι οι ΛΕΞΕΙΣ αποτελούνται από ΕΛΞΕΙΣ γραμμάτων του Αλφαβήτου μας… που ενώνονται μεταξύ τους κι έτσι με αυτόν τον τρόπο συναποτελούν τα γράμματα μιας λέξης. Ένα τέτοιο Αλφάβητο… όπως το Ελληνικό… που αποτελεί το σύνολο των γραμμάτων και μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο, όπου είναι απολύτως απαραίτητο για την ΝΟΗΤΙΚΗ μας ΕΞΕΛΙΞΗ και πόσο μάλιστα όλης της ανθρωπότητας… διότι μέσω αυτής έλξης των γραμμάτων, μπορούν να σχηματιστούν οι ΛΕΞΕΙΣ… με τις οποίες θα ονομάσουμε τις έννοιες… που είναι απαραίτητες για την εξ-έλιξ-η της ζωής μας.

Συμπέρασμα: Το Ελληνικόν Αλφάβητον επηρεάζει τον εγκέφαλό μας… δημιουργώντας τις κατάλληλες συνάψεις που διεγείρουν το Είναι μας.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την λίστα με τα 74 μαθήματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ...

Στην ενότητα μας "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα " μάθετε ό,τι αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μας!!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!