Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 28ο

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

ΟΙ ΑΡΙ-ΘΜΟΙ… μμμ….σας λέει κάτι το ΑΡΙ;


Η Μονάς:

Το Ένα… αντιπροσωπεύει πολλές μεταφυσικές κυριότητες και έννοιες. Η Μονάς ήταν γνωστή ως είδος, πηγή ορίου και μορφής. Η ευδαιμονία και ο δημιουργός. Η ευτυχία, η αρμονία, η τάξη και η φιλία. Εξισώθηκε με τον Θεό Απόλλωνα, το Θεό του Λόγου και με τον Υπερίωνα, την Κεντρική Φλόγα και ταυτόχρονα με τον Ήλιο σαν κέντρο του κόσμου και τη νόηση σαν κέντρο του ανθρώπινου σώματος.

Ο Πλούταρχος….στο έργο του «Περί Ίσιδος και Οσίριδος» μας κάνει μιαν αναφορά στην Πυθαγόρεια Φιλοσοφία και τη θεοποίηση των αριθμών… με πρώτη τη μονάδα, τον αριθμό ένα, το ον, το άρτιο (την μονάδα τους άνδρας ονομάζειν Απόλλωνα.) Αντιπροσώπευε επίσης την ενότητα και την τελειότητα. Είναι το Σημείον, η πηγή όλων των αριθμών. Είναι το καλό, το επιθυμητό, το ουσιώδες, το αδιαίρετο.
Ο Πυθαγόρας… έλεγε πως διαφέρει η Μονάς από το Έν. Όμοια και η Δυάς από το Δύο.


Η Δυάς:

Το Δύο… ήταν για τους Πυθαγορείους, αυτός ο αριθμός που αντιπροσώπευσε το πρώτο στάδιο προς τη διαδρομή της Δημιουργίας. Η δυάδα αντιπροσωπεύει την πόλωση, την αντίθεση, την απόκλιση, την ανισότητα, και την αστάθεια. Καλείται επίσης και Τόλμη, καθώς διασκορπίζει την τελειότητα και την ενότητα της Μονάδας.

Είναι η γραμμή, η διαφορά, ο αριθμός της υπερβολής και της έλλειψης. Ο πρώτος θήλυ αριθμός. Η Δυαδικότητα.

Η Τριάς:

Το τρία… οι Πυθαγόρειοι τον έβλεπαν ως πρώτο αληθινό αριθμό. Είναι ένα σύνολο που αντιπροσωπεύει την αρχή, τη μέση και το τέλος. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει την Αρχή όλων… που είναι ολόκληρα και τέλεια, τις τρεις διαστάσεις και την τριμερή ψυχή.

Ο αριθμός τρία… υπονοεί επίσης το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον. Ενσωματώνει τη φρόνηση και την πρόβλεψη, επειδή ακριβώς οι Άνθρωποι εξετάζουν και τα τρία μέρη του χρόνου.. όπου θα επιλέξουν ένα σωστό σχέδιο δράσης. Η Γνώση αντιπροσωπεύθηκε επίσης από την τριάδα, όπως και οι δυνάμεις της προφητείας και της μοίρας. Για να συσχετίσουν την τριάδα με τις προφητείες, οι χρησμοί στα Μαντεία γινόταν σε κοιλώματα που υποστηριζόταν σε ένα… τρίποδα.

Δυνάμει της τριάδας, η ενότητα και η ποικιλομορφία αυτού που είναι αποτελούμενου, επιστρέφει στην αρμονία. Ο πρώτος εμφανίζεται ο περίεργος… άρρεν αριθμός.

Ο Ιάμβλιχος… μας λέγει, ότι είναι εξαιρετικού κάλλους και ευσχημοσύνης σε σύγκριση με όλους τους άλλους, επειδή κατέστησε τις δυνάμει ιδιότητες της μονάδας σε ενεργεία, εκφράζοντας την αναλογία και τη συνένωση. Είναι δηλαδή… ο πρώτος ενεργεία αριθμός, επειδή υπερτερεί του ίσου και έχει κάτι περισσότερο από το ίσο στο ένα μέρος του (η μονάδα =1, η δυάδα =1+1, η τριάδα=1+2), ενώ το εξαιρετικό σε αυτόν είναι ότι αποτελεί τη συνέχεια των δύο πρώτων αιτιών και βεβαίως τη σύνθεση αμφοτέρων. Ο αριθμός τρία ονομάζεται και «πλήρης»επειδή ακριβώς δείχνει τα πάντα και την αρχή και το μέσον και το τέλος, και για τον λόγο αυτό, όταν επαινούν τα υπέρμετρα τον χρησιμοποιούν ως πρόθεμα (τρισευτυχής ή τρισευδαίμονας).

Ο Νικόμαχος πάλι τον θεώρησε ως την έναρξη των αριθμών και το θεμέλιο της Γεωμετρίας. Επίσης μας λέγει ότι είναι αυτός που κάνει αναφορά στον αριθμό των σπονδών που οι άνθρωποι πρέπει κάνουν, αν επιθυμούν να εκπληρωθούν οι προσευχές τους.

Η Τετράς:

Το τέσσερα…. αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση. Για τους Πυθαγορείους… όλα και φυσικά και αριθμητικά ολοκληρώθηκαν στην πρόοδο του ενός μέχρι το τέσσερα. Το εξέφρασαν με τις τέσσερις εποχές, τα τέσσερα στοιχεία (ΓΗ, ΑΗΡ, ΥΔΩΡ, ΠΥΡ), τα τέσσερα ζωτικής σημασίας μουσικά διαστήματα και τα τέσσερα είδη πλανητικής κίνησης. Το τέσσερα… απεικόνιζε την ευθύτητα και τη σταθερότητα.

Ο Πλάτων πάλιχρησιμοποίησε αργότερα αυτόν τον αριθμό στις τέσσερις ικανότητες του ατόμου: νοημοσύνη, λόγος, αντίληψη και φαντασίωση.

Οι Πυθαγόρειοι αξιολόγησαν τις τέσσερις μαθηματικές επιστήμες: της αριθμητικής, της μουσικής, της γεωμετρίας και της αστρονομίας… που είναι και τα θεμέλια της αληθινής Γνώσης. Κατά συνέπεια η τετράς αντιπροσώπευε τη Δικαιοσύνη. Επίσης ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευσε την ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων στην ακόλουθη πρόοδο που γνωρίζουμε: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.Έτσι έφθασαν… στο σύμβολο της Ιεράς Τετρακτύος. Η Τετρακτύς έγινε στη συνέχεια το πρότυπο για τον Κόσμο και την Ανθρώπινη Ψυχή.

Είναι λοιπόν το στερεό. Το πρώτο θήλυ τετράγωνο. Η δικαιοσύνη, το ακλόνητο και το τετράγωνο. Ο αριθμός του τετραγώνου, των στοιχείων, των εποχών, των ηλικιών του ατόμου, των σεληνιακών φάσεων, των αρετών.

Η Πεντάς:

Το πέντε…. είναι ένας συνδυασμός περιττού και άρτιου. Επίσης είναι τα γινόμενα από τους αριθμούς 2 και 3 εάν κάνουμε την πρόσθεσή τους. Η πεντάς επίσης αντιπροσωπεύει το γάμο, την ένωση της αρσενικής και θηλυκής συμφιλίωσης αλλά και την αρμονία. Η Πεντάς ήταν αφιερωμένη στην Θεά… Αφροδίτη.

Οι Πυθαγόρειοι έλεγαν… πως η πεντάς περιέχει τα φυσικά φαινόμενα του Σύμπαντος Κόσμου. Συχνά αυτό ήταν διατυπωμένο… όπως δηλαδή… το Σύμπαν σπάρθηκε από τη μονάδα, απέκτησε κίνηση μέσω της δυάδας, μετά απέκτησε ζωή μέσω της πεντάδας και τελικώς περικυκλώθηκε από τη Δεκάδα

Είναι λοιπόν ο άρρεν αριθμός του γάμου, που ενώνει τον πρώτο θήλυ αριθμό και τον πρώτο άρρεν αριθμό δια της προσθέσεως. Ναι είναι ο αριθμός των δαχτύλων στα άνω και κάτω άκρα. Ο αριθμός των κανονικών στερεών ή πολυέδρων. Ναι είναι ακατάλυτος… διότι όλα του τα πολλαπλάσιά τελειώνουν σε 5.

Η Εξάς:

Το έξι είναι ο πρώτος Τέλειος Αριθμός. Προσθέτοντας τους αριθμούς 1, 2 και 3 προκύπτει το 6. Έτσι δημιουργείται η εξάδα. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τις καταστάσεις της υγείας και της ισορροπίας. Αντιπροσώπευσε παλαιότερα την πληρότητα, την ειρήνη και τη θυσία. Ο αριθμός έξι συνδέθηκε επίσης με τον Ερμαφρόδιτο.

Είναι ο πρώτος θήλυ αριθμός γάμου, που ενώνει το 2 και το 3 μέσω του πολλαπλασιασμού. Ο πρώτος τέλειος αριθμός. Είναι ίσος με το ποσό των μερών των υποπολλαπλασίων του, δηλαδή… οι διαιρέτες ή τα παραγόμενα, εκτός του εαυτού του μας δίδουν 6. Κατά συνέπεια έχουμε : 1+2+3=6 και 1*2*3=6. Το εμβαδόν του ασύμμετρου ορθογωνίου τριγώνου, 3-4-5.

Ο αριθμός έξι και πιο συγκεκριμένα η εξάδα, σύμφωνα με τον Ανατόλιο, είναι «τέλειος», διότι… μπορεί να μετρηθεί από τα μέρη του (1+2+3=6 και 1Χ2Χ3=6). Παράγεται από τη δύναμη και τον πολλαπλασιασμό του πρώτου άρτιου και του πρώτου περιττού, του αρσενικού και του θηλυκού, και για αυτό καλείται «αρσενόθηλυς». Ονομάζεται επίσης και «γάμος» διότι… δεν γίνεται δια της προσθέσεως, όπως ο αριθμός 5 (=2+3), αλλά δια του πολλαπλασιασμού (2Χ3=6).

Από την «τελειότητα» της εξάδας προκύπτει και ο πρώτος αρμονικός μέσος όρος διότι…(αυτός είναι και ο λόγος που η νοητή γραμμή των αρμονικών σχέσεων των συχνοτήτων ξεκινά από τον αριθμό 6), του οποίου η σχέση με το 8 είναι «επίτριτη» (8:6=4:3) κ.ο.κ. Οι Πυθαγόρειοι αποκαλούσαν την εξάδα «ολομέλεια» και «ειρήνη» και «κόσμο», καθώς συνίσταται αρμονικά από τα αντίθετα. αλλά και η συναρίθμηση της λέξης Κόσμος…όπου : (Κ/20+Ο/70+Σ/200+Μ/40+Ο/70+Σ/200 και όλο μαζί γίνεται: ΚΟΣΜΟΣ=600, που σημαίνει 6... διότι 6+0+0=6). Η Αφροδίτη λοιπόν… θεά του έρωτα και της φιλίας, ενώνει τα αντίθετα όπως ακριβώς και ο αριθμός 6, ενώ ακόμη ο αριθμός 6 αναπαριστά την αρχή της ολότητας και της τελειότητας.

Η Επτάς:

Το επτά… δεν μπορεί να παραχθεί από οποιαδήποτε άλλον αριθμό… που αποτελεί τη Δεκάδα. Οι έννοιες που αντιπροσωπεύονται από την επτάδα είναι: χαρά, αγάπη και ευκαιρία. Ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευσε επίσης την παρθενία και θεωρήθηκε αφιερωμένος στην παρθένα θεά… Αθηνά. Επίσης, δεδομένου ότι το επτά δεν μπορεί να διαιρεθεί, εκτός από τον εαυτό του, αντιπροσώπευσε μιαν Ακρόπολη. Επίσης ξέρουμε ότι ένας κύκλος δεν μπορεί να διαιρεθεί σε επτά μέρη.

Ο αριθμός 7 ονομάζεται και «αμήτωρ», ως μη προκύπτοντα από διπλασιασμό ή πολλαπλασιασμό άλλου αριθμού, και «παρθένος», διότι… παράγεται μονάχα από τη μονάδα. Επτά είναι ο αριθμός της πρώτης μουσικής συμφωνίας, της δια τέσσερα (4+3), επτά είναι το άθροισμα των κάθετων πλευρών του πρωτότυπου ορθογώνιου τριγώνου κ.ο.κ.. Επτά είναι οι αστερισμοί και οι ημέρες της εβδομάδας. Και ενώ κατά την εξάδα εκδηλώνεται η ψυχή και το σώμα (η έξις της ψυχής και του σώματος), η προσπάθεια της τελείωσης και η διανόηση εκδηλώνονται κατά την επτάδα (…την εβδομάδα).

Ο γνωστός μύθος της γέννησης του Ηρακλή…. που μας παρουσιάζει ο Όμηρος στην Ιλιάδα στο (Τ, στ. 95-133) μας λέγει ότι η Ήρα, για να εκδικηθεί την απιστία του συζύγου της, παρέτεινε την ολοκλήρωση του κύκλου της κύησης της Αλκμήνης, με αποτέλεσμα να προηγηθεί της γέννησης του Ηρακλή ο «εφταμηνίτης» Ευρυσθέας, ο γιος της Νικίππης, της γυναίκας του Σθένελου, ο οποίος και τελικά σύμφωνα με τον όρκο του Δία ήταν αυτός που θα εξουσίαζε όλους τους γείτονές του.

Η Οκτάς:

Το οκτώ… ήταν σημαντικός για τους Πυθαγορείους επειδή… ήταν ο πρώτος κύβος (2*2*2). Σύνδεσαν το οκτώ με την ασφάλεια, την σταθερότητα και όλα όσα ήταν ισορροπημένα στο Σύμπαν. Οι Πυθαγόρειοι κάλεσαν συχνά την οκτάδα, «Εμπεριέχουσα των Αρμονιών», επειδή… είναι η πηγή Μουσικής αναλογίας. Είναι επίσης και από τους πλέον πιο Ιερούς και στο Σουφισμό.

Κάθε μήνα, την όγδοη μέρα, γινόταν θυσίες στους Θεούς, γιατί υπήρχε μια ευρύτατα διαδεδομένη άποψη που έλεγε ότι… ένα παιδί που γεννιέται κατόπιν επτάμηνης κυοφορίας μπορεί να ζήσει, ενώ όταν γεννηθεί στους οκτώ μήνες πεθαίνει.

Η Εννεάς:

Το εννέα… ο οποίος ονομάσθηκε ορίζοντας, επειδή χαρακτήρισε τη γραμμή μεταξύ της δεκάδας και των αριθμών που κατέληξαν σε αυτήν. Οι Πυθαγόρειοι έβλεπαν το εννέα σαν αριθμό της ολοκλήρωσης. Αυτό οφειλόταν στους εννέα (ΕΝ-ΝΕΑ) μήνες της εγκυμοσύνης και στην ύπαρξη των εννέα (ΕΝ-ΝΕ-Α) Μουσών.

Είναι τον πρώτο άρρεν τετράγωνο (3*3). Ακατάλυτο που όμως πολλαπλασιασμένο συχνά, αναπαράγεται.

Η Δεκάς:

Το δέκα ήταν ο πιο ιερός αριθμός…όλων των αριθμών για τους Πυθαγορείους. Αυτός ο αριθμός περιέχει όλα τα πράγματα… σε μια απλή δομή και επιρροή.
Είναι το σύνολο των θείων επιρροών που κράτησαν το Σύμπαν μαζί και ήταν όλοι οι προφανείς νόμοι της φύσης. Η δεκάς επίσης είναι ο κόσμος, ο ουρανός, ο Θεός, και η μοίρα.

Η Δεκάς περιέχει όλους τους αριθμούς. Μετά το 10 οι αριθμοί επαναλαμβάνουν τον εαυτό τους. Είναι το άθροισμα των αρχέτυπων αριθμών, δηλαδή: 1+2+3+4=10

Συμπέρασμα: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=454+5=9… ΑΡΙΘΜΌΣ ΘΕΑΣΗΣ….!
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=555+5=101+0=1… ΕΝ-ΑΡΞΙΣ ΖΩΗΣ….!


ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την λίστα με τα 74 μαθήματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ...

Στην ενότητα μας "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα " μάθετε ό,τι αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μας!!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!