Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Όσο προχωράμε πιο βαθιά…. στη μυστική χώρα της αριθμολογίαςκαι κάνουμε την πρόσθεση του συνόλου των 27 αριθμών που αναλογούν δηλαδή…. στα24 γνωστά μας γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου καθώς και των 3 γραμμάτων-αριθμών που δενεκπροσωπούνται στο σύγχρονο αλφάβητο, θα συναντήσουμε το άθροισμα ...
4995(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+20+30+40+50+60+70+80+90+100+200+300+400+500+600+700+800+900).

Προσθέτοντας λοιπόν τα στοιχεία που αποτελούν το άθροισμα 4995 έχουμε: 4+9+9+5=27… διαπιστώνουμε ότι οι αριθμοί που χρησιμοποιήσαμε…. έχουν 27 σύμβολα-γράμματα… όσα είναι τα γράμματα της Αλφαβήτου συν τα 3 κρυφά. Από την άλλη βλέπουμε επίσης ότι:2+7=9…. μας δείχνει τον αριθμός 9 της θέασης.


Εάν πάλι επιχειρήσουμε να πολλαπλασιάσουμετα στοιχεία που αποτελούν το άθροισμα 4995… διαπιστώνουμε περίτρανα ότι η περίπτωση της απλής σύμπτωσης δενυφίσταται πλέον διότι: 4Χ9Χ9Χ5=1620 και φυσικά έχουμε:1+6+2+0=9… αριθμός θέασης και 1620=1000Φ (όπου Φ… είναι ο χρυσός αριθμός 1,62). Αυτό μας το δεικνύει βέβαια και ο αριθμός 1620=ΓΛΑΥΚΩΠΙΣ ΑΘΗΝΗ.

Εάν πάλι διαιρέσουμε το άθροισμα 4995 με το σύνολο των αριθμών που το αποτελούν… δηλαδήτο 27 (4995:27=185)… όπου ο αριθμός 185 αντιστοιχεί στον λεξάριθμο… ΓΡΑΜΜΑ=185.

Εάν πάλι πάρουμε την αξιόπιστη μέθοδο του Χρυσού Αριθμού Φ (Φ=1,62), καθώς και με τημέθοδο του Λόγου π (π=3,14): 4995ΧΦ=8091,9 8+0+9+1+9=27… βλέπουμε και πάλι τον αριθμό 27 και 4995Χπ=15684,3 1+5+6+8+4+3=27 και πάλι ο αριθμός 27.

Εάν θα επιχειρήσουμε την πρόσθεση τηςφυσικής προόδου των 27 αριθμών που έχουμε κάνει ανάλογη χρήσηκαταλήγοντας στο άθροισμα 378 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23 +24+25+26+27)….και 3+7+8=18 και 1+8=9…. Πάλι ο αριθμός θέασης 9.

Εάν πάλι κάνουμε τον πολλαπλασιασμό τωνστοιχείων που αποτελούν το άθροισμα της πιο πάνω πρόσθεσης δηλαδή… το 378, δηλαδή…θα έχουμε:3Χ7Χ8=168….ήτοι: ΑΙΞ ΑΜΑΛΘΕΙΑ=168.

Ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ….Ο ΔΙΔΩΝ ΖΩΗ… μας έδωσε και τη Νόηση της γλώσσας… και πρέπει να τονιστεί εδώ και να καταλάβουμε ότι δεν μας έδωσε την ΑΛΦΑΒΗΤΟ… διότι για να φτάσουμε σήμερα… στη σημερινή Αλφάβητο… που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε… ήδη είχαν αναπτυχθεί και μάλιστα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές …. περισσότερα από 15 με 16 Αλφάβητα… και ασφαλώς σε διαφορετικές τοποθεσίες του Ελλαδικού μας χώρου, τα οποία φυσικά δεν παρουσιάζουν μία απόλυτη ταύτιση… ούτε ως προς την σειρά των γραμμάτων, αλλά ούτε και ως προς τα ίδια τα σύμβολα, αλλά ούτε και ως προς τις επιμέρους ονομασίες τους. Εκείνο που μας έδωσε ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ…. είναι η ΝΟΗΣΗ… το φως… για να φτιάξουμε τη γλώσσα μας… και σε αυτό συνέβαλαν αρκετοί… για να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Κάθε εποχή έχει και την δική της Αλφάβητο… άρα παρουσιάζει και το δικό του Πολιτισμό. Εάν π.χ. εμείς συνεχίσουμε να την ξεφτιλίζουμε τη γλώσσα μας… και να την απλοποιούμε… θα είμαστε και πολιτιστικά φτωχοί… κι άξιοι της μοίρας μας… και θα μας καταγράψει η Ιστορία….!

….διότι: 378ΧΦ=612,36… κι έτσι έχουμε: 6+1+2+3+6=18 και 1+8=9…. αριθμός θέασης = γράμμα θήτα….ΘΕΙΟΝ ΔΩΡΟΝ… η νόηση της γλώσσας… διότι ο αριθμός 612,36 εκ πρώτης όψεως ίσως να μην εκφράζειφαινομενικά απολύτως κάτι… αλλάμπορεί και να μην έχει κάποια ίσως λειτουργική χρήση… είναι όμως οαριθμός 612 που αναλογεί στις λέξεις: ΖΕΥΣ και ΓΡΑΦΗ=612.

Από την πρόσθεση των 27 αριθμών-γραμμάτων καταλήξαμε τελικά στο άθροισμα4995. Με την πρόσθεση της φυσικής προόδου των 27 αριθμών…βρήκαμε το άθροισμα 378. Τα στοιχεία που αποτελούν τα αθροίσματα 4995 και378 με την πρόσθεσή τους μας δίνουν το τελικόαποτέλεσμα, για το μεν: 4995 (4+9+9+5)το 27 και για το δε: 378 (3+7+8) το 18. Αν όμως προσθέσουμε τώρα τα δυο αθροίσματα…δηλαδή το:27+18 θα έχουμε το αποτέλεσμα 45, το οποίο ισοδυναμεί με το άθροισμα τηςπρόσθεσης των φυσικών αριθμών (1+2+3+4+5+6+7+8+9). Από την άλλη πάλι, εάνπολλαπλασιάσουμε τα δυο αθροίσματα μεταξύ τους, δηλαδή 27Χ18 βρίσκουμε τονλεξάριθμο 486… όπου αντιστοιχεί η λέξη… ΓΡΑΜΜΑΤΑ=486.

Οι κρυφοί αριθμοί αντίστοιχα: στίγμα-κόππα-σαν πι…. ήτοι: 6, 90 και 900…με την απλή πρόσθεση έχουμε το άθροισμα: (6+90+900)= 996. Ταστοιχεία που αποτελούν το άθροισμα 996 εάν τα προσθέσουμε και πάλι μεταξύ τους… θα δούμε ότι θα βρούμε τον αριθμό: 24 ήτοι: (9+9+6)… όπου πράγματι είναι τα γράμματα 24 και τα γράμματα αυτά αποτελούν και το σύγχρονο ελληνικό μας Αλφάβητο.

Εάν και πάλικάνουμε τον πολλαπλασιασμό τωνστοιχείων του αθροίσματος 996, θα έχουμε: 9Χ9Χ6=486… λέξη που αντιστοιχεί στον λεξάριθμο 486 δεν είναι άλλη από τηνλέξη…. ΓΡΑΜΜΑΤΑ=486.

Συμπέρασμα: Μάθε παιδί μου γράμματα…!Τα γράμματα… φαίνεται δεν τα μάθαμε και πολύ καλά… στο σχολείο…. φτου και πάλι από την αρχή… ξανά πίσω στα θρανία…!

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την λίστα με τα 74 μαθήματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ...

Στην ενότητα μας "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα " μάθετε ό,τι αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μας!!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!