Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 73ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ και Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Κάθε γράμμα είναι κι ένα Πνεύμα. Κάθε γράμμα δηλώνει και συμβολίζει κάτι. Κάθε γράμμα έχει κι ένα χρώμα. Κάθε γράμμα έχει και μια συχνότητα. Κάθε γράμμα είναι κι ένας ήχος. Κάθε γράμμα έχει και μια ύπαρξη.


………………………………………………………………………………………………………………

Α= Το γράμμα ΑΛΦΑ… δηλώνει την Αρχική Δύναμη του Πυρός… είναι το Αρχικόν Ηλιακόν Φως και είναι η Αρχή του Παντός- όπου δηλώνεται… ο Άνθρωπος. (Αεί,Αήρ,Άλς)

Α=Το γράμμα ΑΛΦΑ… το συναντάμαι στα «σωματίδια α»…. τα λεγόμενα: «alphaparticles», που δημιουργούνται από την σύζευξη δύο πρωτονίων και δύο νετρονίων. Ένα σωματίδιο τέτοιου είδους «παράγεται» από μια διαδικασία που ονομάζεται…. «διάσπαση α» ή «alphadecay».


………………………………………………………………………………………………………………

Β= Το γράμμα ΒΗΤΑ… δηλώνει την Ενέργεια Πάσης Φύσεως… που τελικώς (αποκαλύφθηκε) φανερώθηκε και στερεώθηκε διά βοής. Η ενέργεια αυτή έρχεται με βοή του Ήχου. (βοή-ήχος-φωνή)-Βούληση.

Β= Το γράμμα ΒΗΤΑ... το χρησιμοποιούμε για να ονοματίσουμε ένα άλλο είδος σωματιδίων… όπως είναι τα «σωματίδια β»… που δημιουργούνται από την πυρηνική αντίδραση «beta decay». Από αυτήν την διαδικασία έχουν προκύψει και οι ονομασίες των «ακτίνων β» και της ομώνυμης ραδιενέργειας.

………………………………………………………………………………………………………………

Γ= Το γράμμα ΓΑΜΑ… δηλώνει τη στερέωση ροής σε χώμα… και είναι το γαιώδες σωματίδιον… όπου αυτό το γράμμα είναι το Γράφειν… δηλαδή το χαράσσειν επί της γεωμετρικής διαδικασίας… δηλαδή…γεννάει.

Γ=Το γράμμα ΓΑΜΜΑ…. το έχουμε ονοματίσει στις γνωστές «ακτίνες γ»… που μας είναι ιδιαίτερα γνωστές στη Φυσική μας Επιστήμη. Αποτελούν τις ακτίνες με τη μεγαλύτερη συχνότητα και ενέργεια, από όλο το φάσμα. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω των τεραστίων ποσών ηλεκτρομαγνητικής ραδιενέργειας που «μεταφέρουν». Οι «ακτίνες γ» είναι αποτέλεσμα της «διάσπασης γ».

………………………………………………………………………………………………………………

Δ= Το γράμμα ΔΕΛΤΑ… δηλώνει τη Δύναμη που ταυτόχρονα δομεί καί δημιουργεί… και είναι η Δόμησις. Το γράμμα αυτό είναι η Δέλτα Δύναμις (ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) διότι… είναι η Δύναμη και η Δημιουργία του Διός… και εκφράζεται ως Δούπος που σημαίνει… ότι είναι βαρύς, υπόκωφος χτύπος, όπως… ακριβώς ο γδούπος. (Δύναμις, Δίκη)

Δ=Το γράμμα ΔΕΛΤΑ….. είναι το σύμβολο «δ»… και είναι ένα μαθηματικό σύμβολο… που παριστάνει μια μικρή μεταβολή ποσότητας… π.χ. γράφουμε… ο συμβολισμός δt, όπου… t είναι ο χρόνος… όπου μεταφράζεται σ’ ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα.

………………………………………………………………………………………………………………

Ε= Το γράμμα ΕΨΙΛΟΝ…. δηλώνει την Εκπορευομένη Δύναμη του Φωτός που Ελαύνειν. Το γράμμα αυτό… Ενεργεί και ωθεί δια κραυγών. (Έλλην-Ελλάς, ελαύνειν-εδράζειν)

Ε=Το γράμμα ΕΨΙΛΟΝ…. είναι το σύμβολο «ε»… και είναι κι αυτό ένα μαθηματικό σύμβολο… που δηλώνει μια αριθμητική ποσότητα που μπορεί να γίνει αυθαίρετα μικρή. Ειδικά στον κλάδο της «Ανάλυσης» των Μαθηματικών, το «ε» συναντάται σχεδόν σε κάθε σελίδα Ακαδημαϊκού συγγράμματος.

………………………………………………………………………………………………………………

Το γράμμα… (ς)=στίγμα ή F=Δίγαμμα)

………………………………………………………………………………………………………………

Ζ= Το γράμμα ΖΗΤΑ… δηλώνει τη Ζωή διά μέσου της Δυνάμεως. Είναι η Ζωή και η Ζέσις… το ΖΗΝ. Το γράμμα αυτό… είναι η Ζεύξις-Ζέσις (Ζωή)

Ζ=Το γράμμα ΖΗΤΑ… είναι το σύμβολο «ζ» και ονομάτιζε ένα συγκεκριμένο είδος σωματιδίων, που τελικώς αποδείχθηκε πως δεν υπάρχουν καθόλου και ο Μαθηματικός «Μπέρναρντ Ρίμαν» του έδωσε ένα άλλο ρόλο… με την γνωστή μας «συνάρτηση ζήτα». Μια συνάρτηση με μεγάλη σημασία για τον τομέα της Θεωρίας των Αριθμών και για την μελέτη των πρώτων αριθμών.

………………………………………………………………………………………………………………

Η= Το γράμμα ΗΤΑ… δηλώνει τη διπλή κάθοδο της ακτινοβολίας και είναι η φανέρωσις. Το γράμμα αυτό είναι … η Ήβη (Ήλιος, Ημέρα)

Η=Το γράμμα ΗΤΑ….. είναι το σύμβολο «η» και συμβολίζει κάποιο υποατομικό σωματίδιο. Το 8ο και βαρύτερο μέλος της οκτάδας των μεσονίων χωρίς σπιν, που ανακαλύφθηκε το έτος 1961 και βαπτίστηκε ως «σωματίδιο η» από τον Μάρεϊ Γκέλμαν.

…………………………………………………………………………………………………………………

Θ= Το γράμμα ΘΗΤΑ… δηλώνει τη θέαση, το παν θεώμενον. Το γράμμα αυτό είναι Θρόος… και είναι η θέασις των Ολύμπιων Οντοτήτων (Θεός, θάειν)

Θ=Το γράμμα ΘΗΤΑ…. είναι το σύμβολο «θ» και έχει σχέση με την Τριγωνομετρία και πιο συγκεκριμένα με τις γωνίες των τριγώνων.

………………………………………………………………………………………………………………

Ι= Το γράμμα ΙΩΤΑ… δηλώνει τη συνεχή κάθοδο της δυνάμεως του φωτός, σε μικρή ποσότητα … που είναι αμφίδρομος κίνησις… δηλαδή… αφανής. Το γράμμα αυτό Ιθύνειν το Νου - οξύς ήχος… ακτίς (ισχύς).

Ι=Το γράμμα ΙΩΤΑ… είναι το σύμβολο… «ι» και είναι το πασίγνωστο i, ή αλλιώς φανταστική μονάδα. Σε σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και για να περιγράψει κάποια φαινόμενα στα βαρυτικά κύματα.

…………………………………………………………………………………………………………………

Κ= Το γράμμα ΚΑΠΑ… δηλώνει τα κάτω… δηλαδή… τα υλικά που πορεύονται προς τα Κάτω. (ΚΑ+ΣΑ=κάσα ). Το γράμμα αυτό… είναι το κτύπημα ήχου (Κύκλος).

Κ=Το γράμμα ΚΑΠΑ… είναι το σύμβολο και βρίσκει εφαρμογή στον χώρο της αστρονομίας… όπου ανάμεσα στα άστρα του αστερισμού «Canis Major» βρίσκεται και το «άστρο Κάπα».

…………………………………………………………………………………………………………………

Λ= Το γράμμα ΛΑΜΔΑ… δηλώνει για τα Ουράνια το φωτισμό του Ηλίου, ενώ για τα Γήινα τα υγρά. Είναι η Λευστότητα της Ηλιακής Ακτινοβολίας (υγρής λεύσεως). Το γράμμα αυτό… είναι το Λάας ή Λας… η σχισμή του βράχου (Λόγος).

Λ=Το γράμμα ΛΑΜΔΑ… είναι το σύμβολο «λ» και το συναντάμαι στα βιβλία της Φυσικής… όπου συμβολίζει το μήκος κύματος, ένα από τα βασικότερα μεγέθη στην μελέτη των κυμάτων.

…………………………………………………………………………………………………………………

Μ= Το γράμμα ΜΙ… δηλώνει την Ορατή μας φύση. Το γράμμα αυτό… είναι ο Μόγος… δηλαδή ο μόχθος, η δυσκολία (Μήτηρ, Μάθησις)

Μ=Το γράμμα ΜΙ… είναι το σύμβολο «μ» και χρησιμοποιείται για το συμβολισμό των μιονίων. Τα μιόνια είναι σωματίδια παρόμοια με τα ηλεκτρόνια, που συμβολίζονται με το σύμβολο e, μόνον που έχουν αντίθετο φορτίο.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ν= Το γράμμα ΝΙ… δηλώνει το Νου. Είναι ο ιδιος ο Νόμος και τα Νερά στη Φύση… το υγρόν στη Φύση. Το γράμμα αυτό… Ναίειν και είναι ο Νους (Νηός, νυρίζειν)

Ν=Το γράμμα ΝΙ… είναι τα τρία είδη νετρινίων και συμβολίζονται ακριβώς με το ίδιο γράμμα του Ελληνικού Αλφαβήτου, με διαφορετικό όμως εκθέτη. Είναι αφόρτιστα και πολύ ελαφριά σωματίδια τα οποία συναντώνται στα Ακαδημαϊκά βιβλία ως… νe, νμ και ντ.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ξ= Το γράμμα ΞΙ…. δηλώνει το (Κ+Σ)… το Κάτω σε έσω χώρον ή (ΚΑΣΑ). Το γράμμα αυτό… Ξαίνειν, ξέειν (Ξένιος)

Ξ=Το γράμμα ΞΙ… είναι το μικρό γράμμα «ξ»… όπου επακριβώς δεν έχει ακόμα βρει το ρόλο του στον Επιστημονικό Κόσμο… εν τούτοις όμως ο «Μπέρναρντ Ρίμαν» φρόντισε να εισάγει το «Ξ» στον χώρο των επιστημών με την «εξίσωση Ξ», που είναι παρόμοια με την «εξίσωση Ζ».

…………………………………………………………………………………………………………………

Ο= Το γράμμα ΟΜΙΚΡΟΝ (Ό-μικρόν)… δηλώνει το χώρο που είναι περιορισμένος… ασχέτως μεγέθους. Το γράμμα αυτό είναι…. ο Γήινος Οίκος… (Οδός, οδύνη)

Ο=Το γράμμα ΟΜΙΚΡΟΝ… είναι το «Ο» και το συναντάμαι συχνά στον τομέα της Αστρονομίας, όπως π.χ. στο αστρικό σύστημα Όμικρον… στον αστερισμό της Ανδρομέδας.

…………………………………………………………………………………………………………………

Π= To Το γράμμα ΠΙ… δηλώνει το Πύρ, το τέταρτο στοιχείο της Γαίας - το άνωθεν - το πατρικόν (Πατήρ-Πυρ). Το γράμμα αυτό είναι… η Πνοή του Ανέμου (Πέρασμα-Πόσις)

Π=Το γράμαμ ΠΙ… είναι το σύμβολο «π» και δηλώνει το λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του. Ονοματίζει επίσης και ένα σημαντικό μεσόνιο. Το κεφαλαίο «Π» συμβολίζει την έννοια του γινομένου στα μαθηματικά.

…………………………………………………………………………………………………………………

Το γράμμα… (Q) Qόπα-κιού

…………………………………………………………………………………………………………………

Ρ= Το γράμμα ΡΟ… δηλώνει τη ροή πρωτίστως φωτοενεργειών και κατόπιν πάσα άλλη Ροή Ενέργειας. Το γράμμα Ρο είναι η Ροή… είναι η κίνησις (ρίπτω).

Ρ=Το γράμμα ΡΟ… είναι το σύμβολο «ρ» και χρησιμοποιείται για να εκφράσει την πυκνότητα μιας ουσίας ή ενός υλικού.

…………………………………………………………………………………………………………………

Σ= Το γράμμα ΣΙΓΜΑ… δηλώνει το εσωτερικώς θεώμενον… δηλαδή το κρυμμένον και εσωτερικώς θεώμενον.Το γράμμα αυτό… είναι η συνεχής παλίνδρομος κίνησις, ο συριγμός (Σήμα, Σοφία)

Σ=ΣΙΓΜΑ: Χρησιμοποιείται από Μαθηματικούς και Φυσικούς, με διαφορετικό όμως τρόπο. Στα μαθηματικά το κεφαλαίο «Σ» συμβολίζει το άθροισμα συγκεκριμένων όρων…. Ενώ στη Φυσική, συμβολίζει το «σπιν» ενός σωματιδίου.

…………………………………………………………………………………………………………………

Τ= Το γράμμα ΤΑΥ… δηλώνει τη στερέωση της Δυνάμεως ή της θεάσεως. Είναι η στερεά δομημένη ύλη - η πήξις του υγρού. Το γράμμα αυτό… είναι ο τύπος… ο ήχος της λαξεύσεως (Τέχνη, Τόξον)

Τ=Το γράμμα ΤΑΥ… αποτελεί τα βαρύτερο από τα τρία λεπτόνια. Είναι ένα άλλο γράμμα που συμβολίζει κάποιο υποατομικό σωματίδιο. Σπανιότερα συναντάται και για να εκφράσει την έννοια του χρόνου, με το αγγλικό «t».

………………………………………………………………………………………………………………

Υ= Το γράμμα ΥΨΙΛΟΝ (Ύ-ψ-ιλόν)…. δηλώνει τη μεγάλη συσσώρευση Δυνάμεως του Φωτός. Το γράμμα αυτό… είναι ο Υποδοχέας των Υγρών (ύδωρ, ύαλος)

Υ=Το γράμμα ΥΨΙΛΟΝ… δηλώνει το σωματίδιο που αποτελείται από ένα μπλε κουάρκ και το αντικουάρκ του. Ανακαλύφθηκε το έτος 1977 από τον «Leon Lederman» κατά λάθος.

…………………………………………………………………………………………………………………

Φ= Το γράμμα ΦΙ… δηλώνει το Φως (ΦΑΟΣ). Το γράμμα αυτό… είναι το Φως της Γνώσης (Φύσις, Φωνή, Φαίω)

Φ=Το γράμμα ΦΙ… το συμβολίσουμε για τις δύο γωνίες, οπότε η δεύτερη θα ονομαστεί «φ», αφού η πρώτη θα έχει συμβολιστεί με το σύμβολο «θ».

…………………………………………………………………………………………………………………

Χ= Το γράμμα ΧΙ… δηλώνει τα χοϊκά στοιχεία. Είναι η χθών. Τα χοικά… τα έχοντα ελαχίστην ροήν. Το γράμμα αυτό… είναι το Χάος (Χειρ, Χαρά)

Χ=Το γράμμα ΧΙ… είναι ο πολύ γνωστός... «άγνωστος Χι». Το «Χ» χρησιμοποιείται για να συμβολίσει την άγνωστη ή ανυπολόγιστη ποσότητα.

………………………………………………………………………………………………………………

Ψ= Το γράμμα ΨΙ…. (Π+Σ)… δηλώνει το Πυρ σε έσω χώρο. Είναι το εσωτερικόν Πύρ – η Ψυχή. Το γράμμα αυτό… Ψαύειν και δηλώνει τα τέσσερα στοιχεία της Γαίας (γη-ύδωρ-αήρ-πυρ)… με την τρίαινα του Ποσειδώνος (Ψυχρός, ψεύδος)

ΨΙ=Το γράμμα ΨΙ… είναι ένα γράμμα με πολύ εξειδικευμένη χρήση. Συναντάται στις κυματοσυναρτήσεις στην Κβαντομηχανική καθώς και στην «εξίσωση Σρέντινγκερ».

………………………………………………………………………………………………………………

Ω= Το γράμμα ΩΜΕΓΑ (Ώ-μέγα)… δηλώνει τον Μέγιστο Χρόνο και Οίκο των Ολύμπιων θεών. Είναι ο Συμπαντικός Κόσμος. Το γράμμα αυτό… είναι ο Ωρανός (Ουρανός)… (Ωκεανός, Ώρα, Ωρίων)

Ω=Το γράμμα ΩΜΕΓΑ… είναι το σύμβολο «ω» και είναι ένα μεσόνιο… αλλά και το σύμβολο της κυκλικής συχνότητας. Με κεφαλαίο «Ω» συμβολίζεται ο λόγος της μέσης πυκνότητας μάζας του Σύμπαντος προς την κρίσιμη τιμή της.

…………………………………………………………………………………………………………………

Το γράμμα…. (ϡ) = Σανπί

…………………………………………………………………………………………………………………


ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την λίστα με τα 74 μαθήματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ...

Στην ενότητα μας "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα " μάθετε ό,τι αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μας!!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!