Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 74ο

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Όπως σας έχω αναφέρει… το μάτι μας διαβάζει από πάνω προς τα κάτω… δηλαδή όπως δεχόμαστε και αποδεχόμαστε τη Γνώση. Όμως η αρίθμηση είναι η αντίθετος διαδικασία… και είναι νοητικής μορφής και ξεκινάει από το ένα (1)…. και φτάνει εις το ΑΠΕΙΡΟΝ… και δεν έχει σταματημό….


Εάν τώρα πάρουμε ένα ένα τα γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτας… με φορά από επάνω προς τα κάτω θα διαπιστώσουμε τα εξής: Ότι το πρώτο γράμμα του Αλφαβήτου μας είναι το Α, το μεσαίο γράμμα είναι το γράμμα Ν και το τελευταίο γράμμα είναι το γράμμα Ω. Έτσι βλέπουμε ότι δημιουργείται η λέξη…. ΑΝΩ… δηλαδή… μας υποδεικνύει την Αρχική Δύναμη Νόησης του Σύμπαντος Κόσμου… που η γνώση προέρχεται άνωθεν και μας δηλώνει ότι είναι πέραν του Ορατού μας Κόσμου. Η διαγώνιος αυτή… που φαίνεται στην Ελληνική Αλφάβητο… όπου σχηματίζει δηλαδή τη λέξη ΑΝΩ…. με αναγραμματισμό διαπιστώνουμε ότι βγάζει και τη λέξη….ΝΑΩ… που την συναντάμε συχνά στον Όμηρο και δηλώνει τη ροή… δηλαδή μας λέει ότι νάει… ότι ρέει… και ότι νοεί. Και η μεν ροή είναι Αιώνια… δηλαδή… μια μεταβολή και κίνηση και αναφέρεται στον Υλικό και Ορατό μας Κόσμο, η δε Νόηση αναφέρεται στο Νοητόν Αόρατο Κόσμο… που είναι αφανής.

Έτσι έχουμε τη δήλωση του κάθε γράμματος και την ανάλυση του κάθε γράμματος… που μας δείχνει τι είναι και τι συμβολίζει το καθένα ξεχωριστά. Έτσι έχουμε με τη σειρά:


Α= Δηλώνει την Αρχική Δύναμη του Πυρός… που είναι το Αρχικόν Ηλιακόν Φως και είναι η Αρχή του Παντός- όπου δηλώνεται… η παρουσία του Ανθρώπου

………………………………………………………………………………………………………………

Β= Δηλώνει την Ενέργεια Πάσης Φύσεως… που τελικώς (αποκαλύφθηκε) φανερώθηκε και στερεώθηκε διά βοής…. με Βούληση.

…………………………………………………………………………………………………………………

Γ= Δηλώνει την ακριβή στερέωση ροής στο χώμα (γράφοντας)… δηλαδή το χαράσσοντας επί της γεωμετρικής διαδικασίας… χαρτογράφησης επί της Γαίας.

…………………………………………………………………………………………………………………

Δ= Δηλώνει τη Δύναμη που ταυτόχρονα δομεί καί δημιουργεί… και είναι η ίδια η Δόμησις… το Δέλτα Δ… ( ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) του Διός… που εκφράζεται ως Δούπος.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ε= Δηλώνει τη μεταφερόμενη Εκπορευομένη Δύναμη του Φωτός… που Ελαύνειν ολαταχώς και ενεργεί και ωθεί δια κραυγών…. μέσω της Ελληνικής Αρίθμησης (Έλλην=123=Ελλάς)

…………………………………………………………………………………………………………………

Το γράμμα… (ς)=στίγμα ή F=Δίγαμμα)… δηλώνει τον αριθμό της Ψυχής… για να στιγματίσει τη στιγμή…. της Ψυχής.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ζ= Δηλώνει τη Ζωή διά μέσου της Δυνάμεως (Ζέσις…) το ΖΗΝ-ΖΕΥΣ.

…………………………………………………………………………………………………………………

Η= Δηλώνει τη διπλή κάθοδο φανέρωσης της ακτινοβολίας του Φωτός… που μας δίνει την Ήβη (Ήλιος, Ημέρα)

…………………………………………………………………………………………………………………

Θ= Δηλώνει το παν θεώμενον…. Θαείν τη θέαση των Ολύμπιων Οντοτήτων.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ι= Δηλώνει τη συνεχή κάθοδο της δυνάμεως του Φωτός, με μικρή ποσότητα … (αμφίδρομος κίνησις)… και αφανής…. που Ιθύνειν το Νου.

…………………………………………………………………………………………………………………

Κ= Δηλώνει τα κάτω… τα υλικά (σώματα) που πορεύονται προς τα Κάτω…. με το κτύπημα του ήχου (Κύκλος).

…………………………………………………………………………………………………………………

Λ= Δηλώνει αυτό που προέρχεται από τα Ουράνια με το φωτισμό του Ηλίου κι εδώ λαμβάνει για τα Γήινα τα υγρά στοιχεία της Λευστότητα της Ηλιακής Ακτινοβολίας (υγρής λεύσεως)… δια του (Λόγου).

………………………………………………………………………………………………………………

Μ= Δηλώνει την Ορατή μας φύση… που είναι ο Μόγος… ο μόχθος, η δυσκολία της εδώ ζωής. (Μήτηρ, Μάθησις)

…………………………………………………………………………………………………………………

Ν= Δηλώνει την εξάσκηση του Νου… με τους Νόμους της Φύσης… το υγρόν στη Φύση… που Ναίειν και νυρίζειν το ΝΟΥ.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ξ= Δηλώνει το Κάτω σε έσω χώρον.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ο= Δηλώνει και περιγράφει το χώρο που είναι περιορισμένος… ( Γήινος Οίκος)

…………………………………………………………………………………………………………………

Π= Δηλώνει την εκδήλωση του Πυρός, που προέρχεται εξ άνωθεν - το πατρικόν (Πυρ-Πατήρ).

…………………………………………………………………………………………………………………

Το γράμμα… (Q) Qόπα-κιού… δηλώνει τη δοξασία του ΚΥΡΙΟΥ… ΤΟΥ ΝΟΥ.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ρ= Δηλώνει τη ροή πρωτίστως φωτοενεργειών και κατόπιν πάσης άλλης Ροής Ενέργειας.

…………………………………………………………………………………………………………………

Σ= Δηλώνει το εσωτερικώς θεώμενον… δηλαδή το κεκρυμμένον και εσωτερικώς θεώμενον… που έχει μια συνεχή παλινδρομική κίνηση.

…………………………………………………………………………………………………………………

Τ= Δηλώνει τη στερέωση της Δυνάμεως και της θεάσεως… επί της (στερεάς) δομημένης ύλης.

…………………………………………………………………………………………………………………

Υ= Δηλώνει τη λήψη που λαμβάνεται από επάνω με μεγάλη συσσώρευση Δυνάμεως του Φωτός.

…………………………………………………………………………………………………………………

Φ= Δηλώνει την Υποδοχή του Αρχικού Φωτός (ΦΑΟΣ)…. της Γνώσης.

…………………………………………………………………………………………………………………

Χ= Δηλώνει τα χοϊκά στοιχεία…. της χθών (Γαίας)….που έχουν ελαχίστην ροήν.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ψ= Δηλώνει το Πυρ σε έσω χώρο… το εσωτερικόν Πύρ της Ψυχής… των τεσσάρων στοιχείων της Γαίας (Γη-Ύδωρ-Αήρ-Πυρ).

…………………………………………………………………………………………………………………

Ω= Δηλώνει τον Μέγιστο Χρόνο και Οίκο των Ολύμπιων θεών… που είναι ο Συμπαντικός Κόσμος… ο Ωρανός (Ουρανός)… ο (Ωκεανός, η Ώρα)

…………………………………………………………………………………………………………………

Το γράμμα…. (ϡ) = Σανπί…. δηλώνει το άρρητον… και το πέρασμα μας στην άυλη Φύση.

…………………………………………………………………………………………………………………

Έτσι…. εάν τώρα πάρουμε όλα τα γράμματα μαζί και τα ενώσουμε με σειρά… θα βγάλουμε ένα κείμενο που μας δείχνει ότι υπάρχει μια νόηση… ως ένα σύνολο μιας σκέψης.

Έτσι προκύπτει το παρακάτω κείμενο:

Η Αρχική Δύναμη του Πυρός… που είναι το Αρχικόν Ηλιακόν Φως… είναι η Αρχή του Παντός… όπου εδώ (στη Γαία) δηλώνεται… η παρουσία του Ανθρώπου, που λαμβάνει την Ενέργεια της Πάσης Φύσεως που μας (αποκαλύφθηκε) φανερώθηκε και στερεώθηκε διά βοής…. με τη δική μας Βούληση, επί της στερέωσης στο χώμα με συγκεκριμμένη ροή (γραφής-καταγραφής)… χαράσσοντας επί της Γης (γεωμετρικής-γεωμαγνητικής) διαδικασίας… χαρτογράφησης επί της Γαίας, με την παρουσία Δύναμης που ταυτόχρονα δομεί και δημιουργεί και είναι η ίδια η Δόμησις… είναι το ίδιο το Δέλτα Δ… ( ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ) του Διός… που εκφράζεται ως Δούπος και μας μεταφέρει με δόνηση την Εκπορευομένη Δύναμη του Φωτός… που Ελαύνει ολαταχώς με δομημένη ενέργεια και ωθεί δια κραυγών μέσω της Ελληνικής Αρίθμησης (ΕΛΛΗΝ=123=ΕΛΛΑΣ)… διά του στίγματος… αριθμού της Ψυχής μας, που καταθέτει την Ύπαρξη Ζωής διά μέσου της Δυνάμεως (Ζέσις…) το ΖΗΝ του ΔΙΟΣ-ΖΕΥΣ, με διπλή κάθοδο φανέρωσης της ακτινοβολίας του Φωτός… που μας δίνει την Ήβη (Ήλιος, Ημέρα) και τη θέαση ( παν θεώμενον)….όπου Θαείν τη θέαση-Ύπαρξη των Ολύμπιων Οντοτήτων, με συνεχή κάθοδο της Δυνάμεως του Φωτός, που λάμβάνουμε σε μικρή ποσότητα … (αμφίδρομος κίνησις)… και αφανής…. που Ιθύνειν το Νου μας και δηλώνεται στα κάτω… υλικά (σώματα) που πορεύονται προς τα Κάτω… με το κτύπημα του ήχου (Κύκλου), όπου αυτά προέρχονται από τα Ουράνια… με το φωτισμό του Ηλίου κι εδώ σ’ εμάς τα λαμβάνουμε ως υγρά στοιχεία της Λευστότητας της Ηλιακής Ακτινοβολίας (υγρής λεύσεως)… δια του (Λόγου), στην Ορατή μας φύση… που είναι ο Μόγος… ο μόχθος και η δυσκολία της εδώ ζωής… (Μήτηρ, Μάθησις), που βιώνεται με την εξάσκηση του Νου μας… με τους Νόμους της Φύσης… στο υγρόν της Φύσης… που Ναίειν και νυρίζειν και εξασκεί το ΝΟΥ μας, στον εδώ Κάτω έσω χώρο, που περιγράφεται ως χώρος που είναι περιορισμένος… ( Γήινος Οίκος) και εκδηλώνεται με το Πυρ… που προέρχεται εξ άνωθεν… από το Πρωταρχικόν Πατρικόν (Πυρ-Πατήρ)… για να δοξαστεί ο ΚΥΡΙΟΣ… ΝΟΥΣ, με μια ροή πρωτίστως φωτοενεργειών και πάσης άλλης Ροής Ενέργειας, που προέρχεται από το εσωτερικώς θεώμενον… δηλαδή… το κεκρυμμένον και εσωτερικώς θεώμενον… που έχει μια συνεχή παλίνδρομος κίνηση, επί της στερέωσης της Δυνάμεως και της θεάσεως… στη εδώ στερεά δομημένη μας ύλη, που λαμβάνεται από επάνω με μεγάλη συσσώρευση Δυνάμεως του Φωτός και Υποδέχεται το Αρχικόν Φως (ΦΑΟΣ)…. της Γνώσης, στα εδώ χοϊκά στοιχεία…. της χθών (Γαίας)… που έχουν ελαχίστην ροήν, με την παρουσία του Πυρός σε έσω χώρο… το εσωτερικόν Πύρ της Ψυχής μας… δηλαδή… των τεσσάρων στοιχείων της Γαίας (Γη-Ύδωρ-Αήρ-Πυρ)… που δηλώνεται και εκδηλώνεται από τον Μέγιστο Χρόνο και Οίκο των Ολύμπιων θεών… που είναι ο Συμπαντικός Κόσμος… ο Ωρανός (Ουρανός)… ο (Ωκεανός, η Ώρα).. και δηλώνει το άρρητον… και το πέρασμα μας στην άυλο Φύση.


ΤΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την λίστα με τα 74 μαθήματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ...

Στην ενότητα μας "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα " μάθετε ό,τι αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μας!!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!