ΙΕΡΑ Τετρακτύς: Πυθαγόρας =864 =>8+6+4=18 =>1+8=9…Εννέα…!!!                                               H ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ Η ΛΙΣΤΑ ΜΟΥ: ΙΕΡΑ Τετρακτύς: Πυθαγόρας =864 =>8+6+4=18 =>1+8=9…Εννέα…!!!

..

Εγγραφείτε για συνεχή ενημέρωση με mail! (Μην ξεχνάτε την επιβεβαίωση εγγραφής)

ΙΕΡΑ Τετρακτύς: Πυθαγόρας =864 =>8+6+4=18 =>1+8=9…Εννέα…!!!

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (ΕΙ)


Π=9 /Υ=9 /Θ=9 /Α=9 /Γ=9/ Ο=9/ Ρ=9/ Α=9/ Σ=9
(Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ=Α! ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ=1627) και στην ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ


Το ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ…όπως γνωρίζουμε ήταν η σχολή του ΠΥΘΑΓΟΡΑ. Παρακολουθώντας την αριθμοσοφία βλέπουμε ότι: ΑΡΙΘΜΟΛΕΞΙΑ=ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ=336. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ=1525/Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ=ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ=1525/Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ=1525………Αυτό δηλώνει πράγματι ότι υπάρχει κάποιος κώδικας με τον οποίον δηλώνονται τα όντα, δηλα δή,

οι αριθμοί: Η ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ=ΚΩΔΙΞ=894…..Αυτό σημαίνει πράγματι ότι ο ΚΩΔΙΚΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΓΛΩΣΣΗΣ είναι ο αριθμός ΕΝΝΕΑ(ΕΝ-ΝΕ-Α)…αν θυμάστε σε παλαιότερη δημοσίευση που έκανα περί Κώδικος ΕΝΝΕΑ: [ΚΩΔΙΞ=894=>3=1+1+1=ΕΝ+ΝΕ+Α. ΕΝΝΕΑ=111=>3. ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑ=446+85=531=>9 ΕΝ-ΝΕ-Α (1-1-1).] Και όταν λέμε κώδικα έχει να κάνει με τον χωροχρόνο και αυτό επιβεβαιώνεται πράγματι από τις παρακάτω ισοψηφίες: Ο ΚΩΔΙΞ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ=2660/ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ=2660/ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ=2660. Ένας από τους ΚΩΔΙΚΕΣ, μας φανερώνεται στην συμπαντική σταθερά του Φ=1,618 , και όταν λέμε για την συμπαντική σταθερά Φ, εννοούμε ότι : [Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ]=[ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΝ]=3662….κατά το οποίον είμαστε φτιαγμένοι σωματικώς… γι αυτό έχουμε πέντε δάκτυλα κλπ κλπ και αυτό οφείλεται στην αναλογία των μέσων και άκρων λόγων: ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΝ=Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ =1451…και πράγματι: ΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΙ ΛΟΓΟΙ=ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΝ=740…και όχι μόνον διότι : ΙΕΡΟΝ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΝ=Η ΠΕΝΤΑΛΦΑ=Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ=975, …και ιδού ΣυνΕλληνες: ΚΩΔΙΞ ΚΥΡΙΟΥ=Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ Φ=ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΝ.

Και όταν ομιλούμε για τα πολύγωνα , εννοούμε για την κτίση του σύμπαντος κόσμου και του αρχιτέκτονα της ιεράς δημιουργίας του σύμπαντος: ΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ=ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ=1957.

Αυτό μας καταδεικνύει ότι πράγματι υπάρχει κάποια ΝΟΗΣΙΣ και αυτή υπάρχει μέσα στον ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΝΟΗΣΙΣ=Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ=1576/ΕΣΤΙΝ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ και πράγματι : Ο ΣΟΦΟΣ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ=Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ=ΕΣΤΙΝ Ο ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ ΘΕΟΣ=ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΚΙΝΟΥΝ ΑΙΤΙΟΝ=Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΞ=ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ=ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ=1606. Και δεν είναι τυχαίον αφού: Η Α! ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ=ΕΣΤΙ ΚΩΔΙΞ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ=ΕΣΤΙ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ=2255…διότι απλά : ΤΟ ΓΑΡ ΘΕΙΟΝ ΠΗΛΙΚΟΝ ΕΣΤΙ ΚΩΔΙΞ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ=3141.


Το Πυθαγόρειον θεώρημα που προβάλλει μπροστά μας… έχει συμπαντικήν σημασίαν και οφείλουμε να γίνουμε ΓΝΩΣΤΕΣ των Μυστικών Αποκαλύψεων : ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΘΕΩΡΗΜΑ=2131/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ=2131/Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΞ=2131.

Η πρώτη ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ…..όπως μου αποκαλύφθηκε περιέχει εις την βάσιν της τα τέσσαρα στοιχεία : (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ)…και πράγματι έχομεν: ΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΣΤΙΝ=2216/ΕΝ ΔΥΑΣ ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΤΡΑΣ=2216. Αυτά τα τέσσαρα στοιχεία (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ)….ενυπάρχουν συμβολικά εις την τρίαινα του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ…(κάτω στο κοντάρι είναι η ΓΗ….δηλα δή η ΓΕΙΩΣΗ….ενώ τα άλλα τρία στοιχεία βρίσκονται στις άκρες των ακμών της). Ο Π-οσειδών…είναι ο ΠΟΥΣ(Π+ΟΥΣ)…. δηλά δή το ανθρώπινο Πόδι…. η Π+ΥΛΗ το Π-έρασμα…ώστε να υψωθούμε εις την κεφαλήν μας που …αντιστοιχεί μεταφορικά εις τον ΔΙΑ ΖΕΥ: ΖΕΥΣ=612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)… δηλα δή ο ΝΟΥΣ (Ν+ΟΥΣ)…..διότι χωρίς το γράμμα ΝΙ….δεν υπάρχει ΟΥΣ ….οπότε δεν μπορούμε να συντονιστούμε με την ΑΝΩΤΕΡΑ Νοημοσύνη. Εις την κεφαλήν του ανθρώπου είναι η δύναμις και η ενέργεια, όπου ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ κυριαρχεί μέσω του ΑΙΘΕΡΟΣ …που είναι και κυρίαρχος αυτού. Πράγματι έχομεν: ΚΩΔΙΞ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ=Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΑΙΘΕΡΟΣ=2024/ΙΣΧΥΡΑ ΔΥΝΑΜΙΣ=2024.

Να το γνωρίζετε….ότι χωρίς τον ΑΙΘΕΡΑ…δεν ημπορούμε να ανέλθομεν εις ανώτερα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. Ο άνθρωπος όπως γνωρίζομεν αποτελείται από νερό… το οποίο ρέει.. και το οποίο μεταβάλλεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες: ΝΕΡΟ=ΡΕΟΝ=ΜΕΛΛΟΝ=225.

Το ανθρώπινο σώμα όμως έχει και το ενεργειακό του πεδίο…που είναι η ψυχή : ΨΥΧΗ=ΤΟ ΨΗΦΙΟΝ=ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΠΑΓΙΩΣ ΟΥΔΕΝ=1708

Ο Ξενοφάνης δεν είπε τυχαία ότι: «Η ψυχή είναι ψηφίον εν κινήσει». Είναι γεγονός ότι η Ψυχή δεν έχει να κάνει απλά με το σώμα(υλική διάσταση) που σημαίνει φθορά….αλλά είναι κβαντικής φύσεως μεταβολή.

Ανατρέχοντας σε παλιότερο άρθρο μου περί ΨΥΧΗΣ έγραφα ότι: [Η ΨΥΧΗ ΑΣΑΣΡΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ, ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ. ΧΩΡΟΣ Η ΚΟΙΛΙΑ. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ο ΑΙΘΗΡ, Ο ΑΙΘΩΝ ΕΡΩΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΕΝΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ/ΜΗΤΡΟΣ. Όμως η ψυχή είναι αθάνατος: [ΨΥΧΗ ΠΑΣΑ ΑΘΑΝΑΤΟΣ΄ΤΟ ΓΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΥΛΑΝ ΕΧΟΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ, ΠΑΥΛΑΝ ΕΧΕΙ ΖΩΗΣ.

Η ΨΥΧΗ είναι αυτή που δίδει κίνηση στο έν-βιον ον. Όταν φεύγει παύει να κινείται και γίνεται ΡΑΚΟΣ. ‘Αρα το θνητό ανήκει στην σάρκα και το αθάνατο στην Ψυχή. Αλλά για να γίνει η πνευματική διαδικασία χρειάζεται η ζεύξις: ΖΕΥΞΙΣ=Ο ΖΕΥΣ=682.
Με τη βοήθεια του Διός Ζεύς(ο δίδων ζωή) ο οποίος είναι πράγματι πατέρας θεών και θνητών: ΖΕΥΣ ΕΣΤΙ ΘΕΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ=4706.]…… είναι : ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>1..ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ.


Σημείωση....αυτή η φωτογραφία δεν την ανέβασα εγώ...εμφανίστηκε μόνη της...μόλις ανέβασα τον Δία Ζευ....!!!

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (ΕΙ)

Στην ενότητα μας "Φιλοσοφία" μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα γύρω το θέμα!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!

Περιμένουμε τα σχολια σας!

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Προσοχή! Αφορά τα άρθρα με θέμα την Διατροφή, βότανα & συνταγές υγείας και ομορφιάς

  • Το κείμενο δεν αποτελεί μεμονωμένη και αποκλειστική μέθοδο για πρόληψη, διάγνωση, ή θεραπεία ασθενειών. Το περιεχόμενο του άρθρου είναι για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον θεραπευτή, εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ελλείψεις, ανάγκες, παθολογικά ευρήματα, ομάδα αίματος και ψυχολογικά χαρακτηριστικά.
  • Ζητήστε την βοήθεια ειδικών ειδικά για την δική σας περίπτωση.