Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 9ο

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ

Όταν λέμε ότι έχουμε θέαση εμείς οι γήινοι στο γράμμα Θήτα….Θ=9 σημαίνει ότι έχουμε θέαση στον Ήλιο…. έχουμε θέαση στο Φως:ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ. Αυτό λοιπόν το ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ συμβολίζεται από τον ΗΛΙΟΑΠΟΛΛΩΝΑ τον ΜΕΓΙΣΤΟ και πρώτο ιατρό της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, σύμφωνα με τον όρκο του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ.


Οι παρακάτω λέξεις μας δίδουν:


ΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣ=1016=>8
ΑΠΟΛΛΩΝ=1061=>8..... όπου ο αριθμός 8 πλαγίως… μας συμβολίζει το ∞ ΑΠΕΙΡΟΝ.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Εάν παραβλέψουμε το νούμερο μηδέν στο (1-0-61) που υπάρχει στη λέξη ΑΠΟΛΛΩΝ=1061 και γίνει 161.... (διότι εκ του μηδενός ΜΗΔΕ-ΕΝ παράγεται).... ορούμε την απόλυτη ταύτιση των αναριθμητισμών. Τα τρία αυτά ψηφία-161-σχηματίζουν τα τρία πρώτα ψηφία του χρυσού αριθμού φ=1,618… δηλαδή… ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ, ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΦΩΣ, ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΝ ΦΩΣ.
ΓΗ και ΥΔΩΡ μας ζήτησαν οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ... τους το αρνηθήκαμε και θυσιαστήκαμε γι’ αυτό.
ΑΡΤΟΝ και ΟΙΝΟΝ τους πρόσφεραν οι Ολύμπιοι Θεοί... και τον ίδιο τον ΗΛΙΟ, δηλα δή τον ΔΙΟΝΥΣΟ ΖΑΓΡΕΑ και τη ΔΗΜΗΤΡΑ. Αλλά τούτοι όμως.... εις τον αγρόν ορούσαν…..!

Όμως εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ....κοινωνούμε...την ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ=25+1011=1036=> 1… δηλαδή…. το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΝ.

ΟΙΝΟΣ=400 / ΑΡΤΟΣ=671 // 400+671=1071=>1+7+1=9… ΕΝ-ΝΕ-Α… αριθμός θεάσεως.

Ένας ΟΙΝΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ....μέσα στην λέξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ=1011 είναι.....(ΟΙΩΝ-ΟΣ),....ΟΙΩΝ=930=>12=>3= (1+1+1)=ΕΝ+ΝΕ+Α

Ο....ΟΙΩΝΟΣ λοιπόν είναι...ΑΡΙ-ΣΤΟΣ (Α,Ρ,Ι ήτοι 1,100,10).. στην Ελληνική Αλφάβητο.

ΑΔΕΛΦΙΑ.... πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πυθμένας ΕΝΝΕΑ που προβάλλεται στις λέξεις… είναι αυτός που επιβεβαιώνει οριστικά και τελεσίδικα το σωστό αποτέλεσμα. Και εφ’ όσον ο πυθμένας… 9 (ΕΝ-ΝΕ-Α) εμφανίζεται παραστατικότατα ολοκληρωμένος σε κάθε περίπτωση, διαφορά ανόμοιων δεδομένων, εκ πρώτης όψεως, επιβεβαιώνει τον κανόνα της ύπαρξης των πρώτων 9 αριθμών.

Οι ΕΝΝΕΑ (9) πρώτοι αριθμοί επιβεβαιώνουν το πλήθος των ΜΟΥΣΩΝ:ΜΟΥΣΑ=711=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)

και εάν πάρουμε…..

ΜΟΥΣΑ=711=>9

ΖΕΥΣ=612=>9 …. η αφαίρεση μας βγάζει ...711-612=999 και πάλι….(ΕΝ-ΝΕ-Α).

….εάν πάλι πάρουμε

ΝΟΥΣ=50+70+400+200=7207+2+0=9

ΖΕΥΣ=7+5+400+200=6126+1+2=9

... και γίνει η αφαίρεση των μηδενικών.... οι αριθμοί 5,7,4,2 είναι κοινοί… διότι το ΜΗΔΕΝ.... δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.

Με λίγα λόγια....αν δεν αντικρύσουμε τις ΠΙΕΡΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣ....που έχουν τον αριθμό ΕΝΝΕΑ....δεν θα μπορέσουμε να ιδούμε το ΝΟΥ / ΖΕΥ......διότι οι ΜΟΥΣΕΣ...μας προετοιμάζουν και μας δείχνουν την ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΔΟ της ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΗΣ.

Τα πάντα ΑΔΕΛΦΙΑ.... καταλήγουν εις το τελευταίο γράμμα της πρώτης…. αιώνιας δεκάδας που φαίνεται από την θέση του, ωσάν να εποπτεύει συνάμα όλα τα άλλα, χαρίζοντας τάξη και την αρμονία.

Η λέξη θ-ΕΟΣ..... ξεκινάει από το γράμμα θ (ΘΗΤΑ) : ΘΗΤΑ=318=ΗΛΙΟΣ.

Ομιλούμε για τον Θεό… ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ… υιού ΔΙΟΣ. Άνευ αυτού δεν υπάρχει το ΖΗΝ.

ΖΕΥΣ =612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α).

ΚΩΔΙΞ = 894=> 3 = 1+1+1= ΕΝΝΕΑ

ΕΝΝΕΑ=111=>3

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑ =446+85=531=>9 ΕΝ-ΝΕ-Α (1-1-1).

ΘΕΙΟΝ=144=>9 ΕΝ-ΝΕ-Α..... όπου το 144....είναι ο αριθμός του αετώματος κάθε Ναού μας.

Ο αριθμός ΕΝΝΕΑ (9)…. έχει μία μοναδική ιδιότητα που δεν την έχει κάποιος άλλος αριθμός. Με όποιον λοιπόν αριθμό και αν πολλαπλασιασθεί, ο προκύπτων ως γινόμενο αριθμός έχει ως ΠΥΘΜΕΝΙΚΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ το ΕΝΝΕΑ…. που πυθμενικός λεξάριθμος εννοείται ότι είναι ο μονοψήφιος αριθμός που προκύπτει εάν προσθέσουμε τα ψηφία ενός αριθμού π.χ. ο πυθμενικός λεξάριθμος του αριθμού 27 είναι 2+7=9, και ο πυθμενικός λεξάριθμος του αριθμού 81 είναι 8+1=9 και ο πυθμενικός λεξάριθμος του αριθμού 243 είναι 2+4+3=9 .

Εάν παραθέσουμε τους παρακάτω αριθμούς πολλαπλασιαζόμενους επί εννέα…μας δίδουν άπαντες το 9… ως πυθμενικό λεξάριθμο:
1x9=9-2x9=18-3x9=27-4x9=36-5x9=45-6x9=54-7x9=63-8x9=72-9x10=90-9x11=99-9x12=108-9x13=117 κ.λ.π. κλπ
Η λέξηΕΝΝΕΑ, έχει ως λεξάριθμο το 111… ήτοι πυθμενικό λεξάριθμο το 3.Ασφαλώς υπάρχει και ετυμολογική σύνδεση μεταξύ του ΕΝ και του ΕΝΝΕΑ, αλλά και το ΕΝΝΕΑ είναι πολλαπλασιασμός της τριάδος επί τον εαυτό της.
Ο ΠΛΩΤΙΝΟΣ έγραψε όπως ξέρουμε τις «ΕΝΝΕΑΔΕΣ»… και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ΕΝΝΕΑ… δια της ΤΡΙΑΔΟΣ, είναι απότοκος της ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ή ΘΕΟΥ ή ΑΓΑΘΟΥ.
Το ΕΝΑ ΟΝ (κατά την Νεοπλατωνική φιλοσοφία) ή ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ, έχει εκπορεύσει την ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΡΙΑΔΑ ΖΕΥΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΘΗΝΑ (ή αλλιώς ΠΑΤΗΡ-ΥΙΟΣ-ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ).
ΔΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΝ ΤΡΙΑΔΩΝ (ΗΤΟΙ ΔΙΑ ΕΝΝΕΑΔΩΝ, ΕΙΚΟΣΙΕΠΤΑΔΩΝ Κ.Λ.Π) ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, περιλαμβανομένου και του υλικού κόσμου.
Κατά την ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ υπάρχουν ΤΑΞΕΙΣ ΘΕΩΝ, αρχομένων παρά του ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΘΕΟΥ και κατερχομένων δια συνεχών διαβαθμίσεων εις το άπειρο πλήθος των δαιμόνων.Εκάστη ανωτέρα βαθμίδα περιέχει ως τμήμα της τις κατώτερες και δύναται να συμμετέχει και σ’ αυτές. π.χ. η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΘΗΝΑ, δύναται ταυτοχρόνως να κατέρχεται και εις το υλικό σύμπαν και να εμφανίζεται ως ΟΡΑΤΗ ΑΘΗΝΑ εις τους ανθρώπους.

Η ΙΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ… Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΝΝΕΑ:
1).Εννέα είναι οι Πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος (όχι με τον Πλούτωνα… αλλά με τον κατεστραμμένο Φαέθοντα, εις την νυν ζώνη των αστεροειδών).
2). Το Εννέα συνδέεται και με τον μεταπτωτικό κύκλο των αστερισμών, ως διαιρέτης των υποδιαιρέσεών του: Οι 36 δεκανοί, τα 72 έτη που συμπληρώνεται η μετάπτωση μίας μοίρας, τα 2160 έτη που γίνεται η μετάπτωση μεταξύ αστερισμών κ.λ.π.
3).Εννέα ήσαν οι άρχοντες των Αθηνών, οι Μούσες, οι άρχοντες του Σύμπαντος κατά τους Μάγιας (οι οποίοι και χρησιμοποιούσαν εννεαδικό αριθμητικό σύστημα) κ.λ.π.
4).Το ένατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου είναι το γράμμα Θ, που συνδέεται με τον ΘΕΟ.Η λέξις ΘΕΙΟΝ λεξαριθμικά=144, το οποίο έχει πυθμενικό λεξάριθμο το 9 και διαιρείται ακεραίως δια 9
5). Με εννέα μήνες ΤΟΚΕΤΟΥ γεννιέται ο Άνθρωπος. κ.λ.π.
Ξέρουμε ότι τα στοιχεία της Γαίας είναι τέσσερα: [ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΑΙΑΣ: ΓΗ/ΥΔΩΡ/ΑΗΡ/ΠΥΡ ].
Όπου… ΠΥΡ…. ήταν αυτό που έδωσε απλόχερα….ο ΠΡΟ-ΜΗ-ΘΕΑΣ….δηλα δή ….. η ΓΝΩΣΙΣ….. που στην συνέχεια τον τιμώρησε ο ΖΕΥΣ=9 ….και ο ΑΕΤΟΣ=9….του κατέτρωγε,,,,το ΗΠΑΡ=9….ήτοι….999.
Για όσους δεν έχουν θέασιν λοιπόν στον αριθμό 999……και δεν ακολουθούν την ΟΡΘΗ=7 ΓΡΑΦΗ=9….δηλαδή την ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ και την γνώσιν της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… τότε παρουσιάζουν ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ= 124…..όπου παρατηρείται η έλλειψη του αριθμού 3 στη λέξη ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ....δηλα δή...τους λείπει η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ: ( ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ / ΑΠΟΛΛΩΝ / ΑΘΗΝΑ ).
Ούτως για όσους λοιπόν επικρατεί η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ… χρειάζεται οπωσδήποτεΙΑΣΙΣ=421
[ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ=124 / ΙΑΣΙΣ=421]....ακριβώς αντίθετη αρίθμηση.
Η ΟΔΟΣ προς το ΦΩΣ=1500=>6…..έρχεται δια μέσω του Ε=5…..εις το επόμενο στοιχείο της ΓΑΙΑΣ …όπου την περιλούζει…. και είναι ο ΑΙΘΗΡ. Έτσι με την εμφάνιση του Ι=10…..της Ιεράς Τετρακτύος …..μετατρέπεται….σε ΕΙ=5+10=15=>6. ……δηλα δή…. η εμφάνιση του αριθμού ΕΞ/6….του πρώτου ΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ.... ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.
Για να μετατραπεί το κάθε ανθρώπινο Όν ως Ε…οφείλει…..να κοιτάΕΙ….ψηλά ατενίζοντας τον αριθμό 9=ΘΗΤΑ. Ο Πυθαγόρειος αριθμός ΕΝ-Νέα-(ρχή)…..ή αλλιώς ΕΝ-ΝΕ-Α…..δηλα δή ηΕΝΝΕΑΣ….παράγεται από φιλοσοφικής απόψεως και αριθμητικής… από την γνωμονική μονάδα δι’ απλής αυτογεννήσεως της.... πέραν της αρχικής, ήτοι:
Αρχική τριαδική μονάς(=3)+2 φορές αυτογέννησις (2Χ3) ή αριθμητικά 3+(2Χ3)=9-ΕΝΝΕΑΣ.
Οι Πυθαγόρειοι πρέσβευαν ότι η ΕΝΝΕΑΣ....ήτο η «Κόρη» προελθούσα από την Μητέρα και τον Πατέρα με αυτογέννησι εκ του Πατρός, πράγμα που και επιβεβαιούται ως εξής:
ΠΑΤΗΡ=489=>21=>3=αρχική γέννηση του Πατρός(3) από την έλξη της αρχικής Μονάδος(1) από το Χάος(2).
ΜΗΤΗΡ=456=15=>6=(2Χ3)=πρώτη αυτογέννηση του 3 προς δημιουργία της εξάδος (ΣΥΝ-ΠΑΝ).
ΚΟΡΗ=198=18=>9=(3Χ3)=δευτέρα αυτογέννηση της τριαδικής μονάδος, ήτοι συνολικά: (1+2)+(2Χ3)=9…..δηλα δή… ΕΝΝΕΑ=ΕΝ-ΝΕ-Α=111.
Ο αριθμός ΕΝΝΕΑ (9)… είναι ο μεγαλύτερος εντός της δεκάδος … και το τέλος μιας σειράς. Η λέξη ετυμολογικά αναφέρεται στην ΕΝΑΔΑ (μονάδα) διότι… συμπάσχει, με αυτήν και κρατεί το άλλο άκρο (της ΔΕΚΑΔΟΣ). Έτσι λοιπόν έχει ονομασθεί ΕΝΝΕΑΣ… ως να είναι ΕΝΑΣ… κατά παραγωγή από τον 1 εντός του οποίου ΕΝΟΣ, που τα πάντα περιέχονται.

Συμπέρασμα: Μέσω της Ελληνικής Αλφαβήτου που είναι το εργαλείον έχουμε θέαση στον αριθμό 9 ΕΝΝΕΑ… για να κάνουμε την Νέα Αρχή… για την Πνευματική μας άνοδο… μέσω των Πιερίδων Μουσών… που μας διδάσκουν τις Τέχνες… με ηγέτη τον Απόλλωνα… που μας δίδει το Φως…. που θα λάμψει στις Ψυχές μας… για να γίνουν οι δάδες μετάδοσης του Πυρός…. για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στο Πάνθεον των Ολύμπιων θεών και θεαινών… για να ξαναγεννηθούμε και να γίνουμε θεοί.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να δείτε την λίστα με τα 74 μαθήματα κάνοντας κλικ ΕΔΩ...

Στην ενότητα μας "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα " μάθετε ό,τι αφορά την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα μας!!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!