Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία, και
όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.

Πλούταρχος

Breaking News

Οι Επταααααααθλοι της ψυχής

Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Λίγα λόγια περί της Μυθολογίας-Μυθοϊστορίας μας….. [Με τον όρο Ελληνική Μυθολογία εννοούμε…… όλο εκείνο το πλέγμα των μύθων…. που σχετίζονται με την ελληνικότητας μας,…… έτσι όπως μας παρουσιάζονται εις τα κείμενα της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας.


 Η Ελληνική Μυθολογία ορίζεται πλέον σήμερα…ως η αφήγηση των ιστοριών…… που δημιουργήθηκαν από τους προγόνους μας Έλληνες, και αφορούσαν τους θεούς και τους Ήρωες, τη φύση του κόσμου και τις τελετουργικές πρακτικές λατρείας. Η ελληνική μυθολογία συνίσταται….. κατά ένα μέρος, ……από μια μεγάλη συλλογή αφηγημάτων που μας εξηγούν την προέλευση του Κόσμου και μας εξιστορούν τη ζωή και τις περιπέτειες…..μιας ευρείας ποικιλίας Θεών (Οντοτήτων), Ηρώων, Ηρωίδων και άλλων μυθολογικών πλασμάτων. Αυτές οι ιστορίες αρχικά διαμορφώθηκαν και στη συνέχεια έφτασαν σ’ εμάς και διαδόθηκαν από την προφορική μας (ποιητική) μας παράδοση και γι’ αυτό οι Ελληνικοί Μύθοι είναι γνωστοί σήμερα πρώτιστα…..από την Ελληνική Λογοτεχνία. Τα μνημειακά στοιχεία εις τις Μυκήνες και την Μινωική Κρήτη….. βοήθησαν ασφαλώς εις την επίλυση πολλών ερωτημάτων που προέκυπταν από τα ομηρικά έπη και χορήγησαν έτσι αρχαιολογικές αποδείξεις…… για πολλές από τις μυθολογικές λεπτομέρειες…… που αφορούν τους Θεούς και τους Ήρωες. Η Ελληνική μας Μυθολογία απεικονίστηκε σε χειροποίητα αντικείμενα που έχουμε την τύχη να τα βλέπουμε εις τα Μουσεία μας. Τα γεωμετρικά σχέδια εις την αγγειοπλαστική του 8ου αιώνα π.Χ. μας απεικονίζουν τις σκηνές από τον Τρωικό κύκλο, καθώς επίσης και τις περιπέτειες του Ηρακλή. Στην αρχαϊκή, κλασσική και ελληνιστική περίοδο, οι ομηρικές και διάφορες άλλες μυθολογικές σκηνές…. συμπληρώνουν τα υπάρχοντα λογοτεχνικά στοιχεία.]


ΟΙ ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Θέμα: Η κατανόηση …της ανυψώσεως …της ψυχής μας

Την Αθήνα την προστάτευε….ο οικουρός όφις, που αποτελούσε την «επιφάνεια» του Εριχθονίου φιδοήρωα Ερεχθέως. Μεταξύ του Οικουρού Όφεως, του Εριχθονίου [ που συμβολίζει την προστασία και την διαιώνιση της βασιλικής γενιάς των αυτόχθονων Αθηναίων, των Εριχθόνιων, των πολύ χθονίων, που προήλθαν από αυτή την γη ]….των όφεων της ζώνης και των όφεων της κεφαλής της Μέδουσας/ Γοργόνειον, όπου ( οι όφεις της κεφαλής της Μέδουσας εις το Γοργόνειον επισημαίνουν την τροπή σε φυγή των εχθρών της πόλης των Αθηνών)….όπου η Αθηνά-προστάτιδα και φρουρός της πόλης της, εμφανίζεται μετά των όφεων εις τον ναό της και κινούνται οι άρρενες Κένταυροι και οι Θήλειες Αμαζόνες.

(Συμβολικά οι θηλυκές ιδιότητες στον άνδρα Κένταυρο εκδηλώνονται ως εξής):

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΜΕΣ: Ανάπτυξη διαίσθησης-Πρότυπο αρχών και αξιών-Κατανόηση-Τρυφερότητα-Φροντίδα-Δεκτικότητα-Παραγωγικότητα-Τροφή σωματική και πνευματική-Παρακολούθηση από απόσταση.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΕΣ: Αδιαφορία-Φαντασιώσεις-Ύπουλη συμπεριφορά-Ευνουχισμός-Έλλειψη κοινωνικότητας-Αδυναμία συνάψεως με το άλλο φύλλο-Αβουλία-Φοβίες-Τάσεις φυγής και απομόνωσης-Παθητικότητα.)

(Συμβολικά οι αρσενικές ιδιότητες στην γυναίκα Αμαζόνα εκδηλώνονται ως εξής):

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΡΜΕΣ: Ανάπτυξη Λογικής-Κυριαρχία-Αυτοεπιβεβαίωση-Ανάληψη ευθυνών-Θάρρος-Ανδρεία-Πρωτοβουλία-Ανεξαρτησία-Δημιουργικότητα-Δραστηριότητα.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΕΣ: Αδιαφορία-Έλλειψη συνεργατικότητας-Καταστροφή Δημιουργικότητας-Ψυχρότητα-Υπεροψία-Κακή επικοινωνία-Αδυναμία συνάψεως σχέσης με το άλλο φύλο-Υστερία-Άσκηση καταπίεσης-Επιθετικότητα-Εριστικότητα.)

Έτσι….ΑΔΕΛΦΙΑ…. οι όφεις επιτηρούν χωρίς να ελέγχουν τους ίππους Κενταύρων και Αμαζόνων κατά την πορεία των δια μέσου των πολέμων του βίου, από τα πέλματα μέχρι το στήθος της θεάς. Η ολοκλήρωση και καταξίωση του ίππου/α-λόγου μέρους της ΨΥΧΗΣ θα επέλθει όταν το Όν άνθρωπος κατανοήσει την δυσκολία της ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ του, από το ΕΠΙΠΕΔΟ της ΓΑΙΑΣ των ΜΑΧΩΝ των Κενταύρων και των Αμαζόνων, εις το ΕΠΙΠΕΔΟ των ΧΡΥΣΩΝ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΙΠΠΩΝ εις την κορυφή της κεφαλής της θεάς. Η εκθέωση της ΨΥΧΗΣ του ανθρώπινου γένους, ΑΡΡΕΝΩΝ και ΘΗΛΕΩΝ, πρέπει να ολοκληρωθεί, ενώ ακόμη αυτή βρίσκεται εντός του σώματος. Η Γη/Χθών (Εριχθόνιος)…..είναι η ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ. Εδώ η ΨΥΧΗ κινείται με περιοριστικούς όρους και δρα όσο διάστημα είναι ΕΝΣΑΡΚΟΣ.

Έτσι Αδέλφια….είναι ΘΕΙΟΝ ΔΩΡΟ….η ΕΝΑΣΡΚΩΣΙΣ που μας επιτρέπει με τις ΑΤΟΜΙΚΕΣ μας ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, να επιτελέσουμε τους ΑΘΛΟΥΣ μας, διότι οι συμβολικοί ίπποι Κενταύρων και Αμαζόνων εις το φυσικό πεδίο…δηλαδή άνδρες και γυναίκες, καλπάζουν επί της γης, δεν έρπουν. Έχουν άρα την δυνατότητα να αναπτύξουν τα ΠΤΕΡΑ τους και να ΥΨΩΘΟΥΝ εις τον ΑΙΘΕΡΑ. Τώρα Κένταυροι και Αμαζόνες, για να αναπτύξουν πτερά κι από τη Γη και να φθάσουν εις το ύψος του Κράνους της Αθηνάς Παρθένου ….πρέπει οδηγηθούν στις ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ της Πνευματικής Αφύπνισης:

1η ΒΑΘΜΙΔΑ: Οι άρρενες (συμβολικοί Κένταυροι) εις τα πέδιλα της θεάς….να συμφιλιωθούν μετά των Λαπιθών, εφ’ όσον οι Λάπιθες συμβολίζουν γένος ανώτερο των Κενταύρων. Δια του Νόμου της ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ, η ορμή της Ψυχής τείνει προς την «ομοίωσιν» του πλέον εξελιγμένου όντος του αυτού είδους. Οφείλουν να διέλθουν από δοκιμασίες του ανορθωμένου αγρυπνοφύλακα, Εριχθόνιου όφεως, προκειμένου να αποκτήσουν τη Γνώση των συνεπειών του «αδιαστρόφου» Νόμου, τον οποίο οι Κένταυροι κατάφορα καταπατούν.

2η ΒΑΘΜΙΔΑ: Οι Ψυχές, που ενσαρκώθηκαν σε γυναικείο σώμα, να εξομοιωθούν με τις πολεμικές Αμαζόνες της ασπίδας της Θεάς Αθηνάς, για να εξισορροπήσουν τις αδυναμίες της φύσεως τους. Εις το κέντρο της ασπίδας, η κεφαλή της Γοργόνας/Μέδουσας, σαν αποτρόπαιο κατά των ασθενειών, επισημαίνει, ότι όφεις προφυλάσσουν την Υγίειαν των Θνητών.

3η ΒΑΘΜΙΔΑ: Τα φύλα από κοινού πρέπει να αντικρύσουν τους δύο όφεις της ζώνης της θεάς. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο φύλων, εκπροσωπούμενων υπό των αντικρυστών όφεων, πρέπει να διέπεται από την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ των ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ του ετέρου φύλου. Αλλιώς δεν θα είναι σε θέση να εξουδετερώσουν την επανεμφανιζόμενη απειλητική Μέδουσα επί του στήθους της. Δια της προβολής, το Γοργόνειον αναφέρεται…. στην ΕΓΩΠΑΘΕΙΑ των δύο φύλων.

4η ΒΑΘΜΙΔΑ: Τα δύο φύλα πρέπει να αντιληφθούν ότι εις το δεξιό χέρι του αγάλματος της Αθηνάς βρίσκεται η Νίκη. Η επιτυχία της ΝΙΚΗΣ εις τον αγώνα της ζωής βρίσκεται συμβολικά εις τις ΕΠΙΛΟΓΕΣ του δεξιού χεριού. Η Αρετή, την οποία επιλέγει ο Ηρακλής (…της Ήρας το Κλέος), προ της έναρξης των άθλων, βρίσκεται εις τη δεξιά οδό, ενώ η Κακία βρίσκεται εις την αριστερή οδό.

5η ΒΑΘΜΙΔΑ: Οι Κένταυροι-Αμαζόνες οφείλουν να εντρυφήσουν για μακρύ χρονικό διάστημα εις τη Σοφία…. της κεφαλής της θεάς.

6η ΒΑΘΜΙΔΑ: Οφείλουν επίσης…να απεγκλωβίσουν την εντός του Κράνους…… τη Σοφία, για να την κάνουν πράξη στο βίον τους.

7η ΒΑΘΜΙΔΑ: Να φθάσουν εις την Κορυφή …προς συνάντηση του Αινίγματος της Σφίγγας, εκτός του Κράνους της Θεάς, διαφυλάσσοντας το ΜΥΣΤΙΚΟ του ΟΦΕΩΣ. Οι δύο πτερωτοί ίπποι του αγάλματος, το κοινό σύμβολο Κενταύρων και Αμαζόνων, οι οποίοι καλπάζουν εις το Αιθερικό Διάστημα, ακολουθούν την επίσης πτερωτή Σφίγγα, αποκαλύπτοντας σε αυτούς….. την ΗΛΙΑΚΗΝ ΣΟΦΙΑΝ του ΟΦΕΩΣ.

Έτσι ΑΔΕΛΦΙΑ….το μέγιστο των Συμβόλων …το ΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ….μας παραδίδει το ΕΠΤΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΘΛΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.


Τα φυσικά σώματα των πτερωτών ίππων της Ψυχής, αναρριχούνται επάνω εις το κράνος της θεάς Αθηνάς, απαστράπτοντα, ολόχρυσα, θωπεύοντα τις ΑΚΤΙΝΕΣ του ΦΟΙΒΟΥ, στέλνοντας το διαχρονικό μήνυμα τους και αναλαμβάνουν εις το άχρονο της ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ να συνδέσουν ΥΛΙΚΟ με ΑΥΛΟ, ΟΡΑΤΟ με ΑΟΡΑΤΟ, ΡΗΤΟ με ΑΡΡΗΤΟΝ και ΦΑΤΟΝ με ΑΦΑΤΟΝ. Έτσι η ΣΚΕΨΗ έπεται του Συναισθήαμτος, διότι έχει ΣΚΟΠΟΝ και ο Σ+ΚΟΠΟΣ δια να επιτευχθεί….απαιτεί κόπον+Σ. (ΣΚΟΠΟΣ=Σ+ΚΟΠΟΣ) «Εδώ το σύμφωνο Σ, δια της εικονικής παράστασης της παλινδρόμου κινήσεως…δημιουργεί το σεισμό.» Οδυνηρά, λόγω των συνεπειών και κοπιώδης προσπάθεια, λόγω της επαναληπτικότητας, απαιτείται δια την επίτευξη σκοπού, ο οποίος έχει εκπορευθεί από τα αρχικά ένστικτα και επιθυμίες και τα συνακόλουθα συναισθήματα. Ο Ψυχικός μας βίος θα ήταν υποτυπώδης…χωρίς τις αισθήσεις, αλλά και καταστροφικός, εάν η συναισθηματική μας Νοημοσύνη υπερίσχυε της Λογικής. Έτσι με τις προτροπές του Απόλλωνος, που ταυτόχρονα είναι και οι συνταγές της αυτοθεραπείας μας…οφείλουμε να ερευνήσουμε και να μελετήσουμε τα τρία ρητά:

Α) ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ : Ο βίος μας ΑΔΕΛΦΙΑ….είναι καλά βιώσιμος, όταν κάθε φύλο χρησιμοποιεί με ΣΥΝΕΣΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ τις αναγκαίες, σε κάθε περίπτωση, χαρακτηριστικές ιδιότητες του δικού του ή του άλλου φύλου. Συνειδητά πρέπει να αποφεύγεται κάθε …ΥΠΕΡΒΟΛΗ. Το «Μηδέν Άγαν»….είναι ο χρυσός κανόνας της αρμονικής σχέσης μεταξύ των δύο φύλων και της αμοιβαίας αναγνώρισης της προσωπικότητας του άλλου, χωρίς τυποποιήσεις ανδρικών ή γυναικείων ιδιοτήτων.

Β) ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ: Διά του κοινού αρχέτυπου (ΙΠΠΟΣ=το ανδρικό και γυναικείο μόριο), η Ψυχή δια των κοινών ίππων, του επιθυμητικού και του θυμοειδούς, μετέχει των ιδιοτήτων του άλλου φύλλου, προκειμένου να διατηρούνται οι ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ εις την καθημερινή ζωή. Το «Μέτρον Άριστον» ….είναι ο χρυσός κανόνας της ομαλής συμβίωσης των Ψυχών αναξαρτήτως φύλου.

Γ) ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ: Η Ψυχή δεν έχει φύλο. Όμως το φύλο του άνδρα και της γυναίκας προσδιορίζεται από τα γεννητικά όργανα, τα οποία δεν είναι όμοια….και η Ελληνική μας Γλώσσα…μας εφιστά την προσοχή εις τον Άνθρωπο…λέγοντας ότι αν και ανόμοια, τα γεννητικά όργανα έχουν κοινή ονομασία τη λέξη … «ίππος». Συνεπώς η λέξη αυτή ορίζει, όχι την φυσιολογική, αλλά την ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ των δύο φύλων, η οποία αμερόληπτα, δεν διακρίνει την Ψυχή εις τα δύο φύλα. Δια του «Γνώθι σ’ αυτόν»…δεν δημιουργεί προβλήματα εις το περιβάλλον της, σεβόμενη εξ ίσου όλες τις ΨΥΧΕΣ, ασχέτου φύλου.

Έτσι ΑΔΕΛΦΙΑ….Η ΕΝΑΣΡΚΩΣΙΣ…..είναι μία μαθητεία...κατά την διάρκεια της οποίας η ΨΥΧΗ ….καλείται να αφομοιώσει τις αντιθετικές ιδιότητες και να φέρει σε ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ…..τις αντιμαχόμενες τάσεις της. Οι ιδιότητες της ΨΥΧΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ, ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ και ΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ….έχουν δύο όψεις. Δυνατόν να είναι ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ….ανάλογα της χρήσης της ΟΡΜΗΣ, την οποία η ΨΥΧΗ καλείται να ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΕΙ.


Έρρωσθε Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)

Στην ενότητα μας "Εναλλακτικά" μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα γύρω απο τον κόσμο του Εναλλακτικού!


* Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας!